Thursday, July 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း တီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႈမႄး ၼႄးပဵၼ်သၢႆ PDF

Must read

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၶိူဝ်းယႂ်း ၊ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်သၢႆ PDF ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ   2 ၵေႃႉ ။

တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 2 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဢူၵ်ႉၵျိၼ်းသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ  2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶဝ်မႃးသွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉဢေႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁိူၼ်းၼၼ်ႉ  ပဵၼ်သၢႆ PDF ၼႆသေ မႃးၵူတ်ႇထတ်းဢေႃႈ။ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး  2 ၵေႃႉ ။ ၺွပ်းၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။   ၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆးၽႃၽႄၶႃ ပဵၼ်ၵေႃႉယႂ်ႇ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လႅပ်ႈပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ်ၶႃႈဢိူဝ်ႈ’’ – ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/4/2022 ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈသေ ႁိုတ်းထႃႉလႃႇထဵၵ်းႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇၵူၼ်းၼႂ်းႁၢၼ်ႉ။ ပေႃႉထုပ်ႉပႃး ၊ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈတၼ်းပၢႆႈပူၼ်ႉလႄႈလွတ်ႈၵႂႃႇ။

 ၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ မီးလွင်ႈယႂ်ႇၶၢဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈ  မႆႈၸႂ်တႃႇတေဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း – ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵေႃႈ ၶဝ်ၵႆႉလဵပ်ႈၼႃႇၶႃႈ။ ပေႃးႁၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ၵေႃႈ ပေႃႉထုပ်ႉတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢမ်ႇဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵိဝ်ႇၼႂ်ငွၼ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ၵႂႃႇမႃးသွၵ်ႈတဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပေႃးၶမ်ႈမႃးဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တႃႇၵႂႃႇမႃး လႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းၼႃႇ” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ  သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ထုပ်ႉပေႃႉၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉသွင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တူၺ်းလူသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင်သင်။ ဢၼ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇသေ ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်းဢဝ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်မႃးထွတ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းၵေႃႈ မီးမႃးလၢႆၵေႃႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း