Tuesday, March 21, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸူး SNLD ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸူး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇၸတ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 ၼႆႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/2/2021 ၼၼ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵပ်းၸူး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ တီႈဢေႇသုတ်း ႁႂ်ႈသူင်ႇ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းၵၢၼ်ၸတ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း။ လွင်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢမ်ႇႁပ်ႉ၊ ဢမ်ႇသူင်ႇၽႂ်ၵႂႃႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမႅၼ်ႈႁွႆႈလဵဝ်တင်း ပေႃႇလသီႇၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈႁူဝ်သိူဝ်။

ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ/ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SNLD လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၢႆးၶဝ်ယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ၵပ်းမႃး၊ ၾၢႆႇႁဝ်း ဢမ်ႇတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်ၵႂႃႇ ၶိုၼ်း။ ၵမ်းၼႆႉ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 4 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းထၢမ်မႃးထႅင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၵႂႃႇ ပူတ်းၶၢတ်ႇ၊ လွင်ႈႁဝ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉသေ လွင်ႈဝႃႈၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းဝႆႉၼိူဝ် ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်လူင်ငဝ်ႈငုၼ်း၊ ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း၊ ၽူႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၽူႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ တေႃႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူႈၸေႈဝဵင်း။

ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႈလူမ်ႈၵႅတ်ႇၵင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႇသီႇၸတ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း တူဝ် ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႇ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸီႉသင်ၸူး ၸႄႈမိူင်း၊ ၸႄႈတိူင်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ တေႃႇ ၸၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်း လိူၵ်ႈၸတ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႈၽွင်းငမ်းမႃး ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း