Thursday, June 20, 2024

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေတႅပ်းတတ်းလႆႈၸႂ်တေဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇ  

Must read

ဝၼ်းတီႈ 16 လႄႈ 17 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် သေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တႃႇတေဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to SNLD-ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၽွင်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသူၼ်းတုမ်တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2021

ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလႄႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး  SNLD ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶွမ်ႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ် 2 ဝၼ်းသေ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ ပႆႇထုၵ်ႇလီတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇ – ၼႆႁူမ်ႈၵၼ်တႅပ်းတတ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈတေဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉႁႃႉၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေမီးဢမ်ႇမီးဢမ်ႇႁူႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃးၸွမ်း။ ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၼႆႉတႄႉယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁဝ်းမီးၵူႈတီႈၵူႈမိူင်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း  2 လိူၼ်ၼႆႉ တႃႇတေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈၸုမ်းသေ ယွၼ်းၶေႃႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢေႇၼႃႇဢႃးလႃး  ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ ပႆႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇၼႆၵူၺ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢမ်တူဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းလႄႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ  ယင်းပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေ ၶဝ်တေႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈလႂ်။ တေႃႈၶဝ်ယင်းပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉ – ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇတၢင်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶႃႈ”  -ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယူႇတီႈပႃႇတီႇသေ ဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်လႄႈဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈတႃႇၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း -ၼႆၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ ။   မီး/ဢမ်ႇမီး မၢႆၾၢင်ၵေႃႈတိုၼ်းၸၢင်ႈယူႇၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း သေႁဵတ်းလွင်ႈတဵင်ႈထမ်းမႃးတႃႇသေႇ – ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 60 ဝၼ်းၼႆဝႆႉ။  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်  ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မီးဝႆႉ 19 ပႃႇတီႇယဝ်ႉၼႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်း ထီႇဝီႇ ၶဝ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 5 ပႃႇတီႇၼႆႉပဵၼ် ပႃႇတီႇ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP၊ ပႃႇတီႇ ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ ဢၼ်လုၵ့်တီႈ ပႃႇတီႇ မွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ လႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈမႃး ၊ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈတႆး (ရှမ်းနှင့်တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ) ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႂ် ၊ ပႃႇတီႇ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း – တၸၺ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး လႄႈ ပႃႇတီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းၽွၼ်းလီၵူၼ်းမိူင်း ပြည်သူ့အကျိုးပြု ကျောင်းသားများပါတီ၊ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ။

ပႃႇတီႇ ဢၼ်တၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉတႃႇ တေၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းသမ်ႉပဵၼ် -ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၽလူင်ႇ- သဝေႃႇ၊ ပႃႇတီႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO ၊ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ(MPD)၊ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၾႅတ်ႇတရႄႇ ၊ ပႃႇတီႇဢွၼ်ႁူဝ် ရၶႅင်ႇ၊ ပႃႇတီႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင် (KSPP)၊ ပႃႇတီႇဝၼ်ႇသႃႇၼု၊ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ၊ ပႃႇတီႇ လေႇပႃႇပႃႇတီႇဢဵၼ်ႁႅင်းတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၶၢင် (NDP Kachin)၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (New National Democracy Party)၊ ပႃႇတီႇႁုၼ်ႈမုၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ လီသူႇလႄႈ ပႃႇတီႇႁုၼ်ႈမုၼ်း ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈတႆးလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း