Friday, December 8, 2023

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇပၢႆးယူႇလီ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆ့ တီႈဝတ့်ဝေႇလုဝုၼ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ့်ပွင်ႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆ့ မီးၵူၼ်းပႃးတွင့် တင်းၵူၼ်းထဝ်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈဢမ်ႇယူႇလီသေ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းတႃႇယႃ။

 ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆးၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢေႃႈၶႃႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတေ့ၵေႃႈဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းပၢႆႈလႆႈၽေးမႃးလႄႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းသင်ၶႃႈ။ ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈမီးၶႃႈဢေႃႈ မၢင်ၵေႃႉၶႂ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃၼႆ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃ” -ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ ဝေႇလုဝုၼ်ႇၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီး 100 ပၢႆ လုၵ်ႉတီႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈသေ ၶၢႆႉပၢႆႈမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇၸူင် ၊ ဝၢၼ်ႈၽႃပလၢင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးလူဝ်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼႆ ပေႃးလႆႈၵႂႃႇႁႃၵူႈငိုၼ်း လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇၶဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၶီႈငိုၼ်းတူဝ်းၼၼ်ႉၼႃႇ။ၼိုင်ႈသႅၼ်ၼႆ့ 5  ႁဵင် ႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။တေဝႃႈ မိူဝ်ႈႁႃတီႈႁိူၼ်းတီႈယေးၼႆၵေႃႈ သမ်ႉယၢပ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းမိူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈမႃး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းလဵင်းတႃႇၼိုင်ႈတႃႇဝႆမႃးၼမ် တေႃႉတႄ့လႆႈမႃး ၶူဝ်းၸပ်းတူဝ် လႄႈ ငိုၼ်းတွင်းဢိတ်းဢီႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “  ႁိပ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၼႅတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး  ငိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸပ်းထူင်ၸပ်းထွင်းမႃး မဵဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈမိူၼ်ႁဝ်းသမ့် ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၼ်းလႂ်ၵိၼ်ဝၼ်းၼၼ့်သေ ။  လွင်ႈငိုၼ်းၼႆ့မီးတၢင်းယၢပ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ပဵၼ်လူမ်းလိူတ်ႈၶိုၼ်ႈဝႃႇပဵၼ်လူမ်းႁူဝ်ၸႂ်ဝႃႇၸိူဝ်းၼႆ့ၶႃႈဢေႃႈ။ တႃႇတေယူတ်းယႃၵေႃႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းမီးတွင်း“ – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2023 ၼၼ်ႉသေ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ။ လႆႈပၢႆႈဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေးယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်လႆႈၽၢတ်ႇႁိူၼ်းယေးႁိုင် ထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈႁၢမ်းသူၼ်ႁၢမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း