Monday, June 17, 2024

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 34 ပီ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 34 ပီသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈလုမ်းပႃႇတီႇ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 40 ပၢႆ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင် 9 မူင်းထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း။

ၸၢႆးသီႇႁၵျေႃႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးႁၵ်ႉ ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်ၵႅဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် 2 တွၼ်ႈ။ တွၼ်ႈ 1 ၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ တေပႃး ၵူၼ်းလူင် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလႄႈ ၵူႈၸေႈဝဵင်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ႁဝ်းၶႃႈ သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃႇ ငၢၼ်း တီႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးလႄႈ လွင်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃႇငၢၼ်းလႄႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 34 ပီၼႆႉ မီးလုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်လႄႈ တိူဝ်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ပေႃးထိုင်မႃး ပီ 2023 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉလွၵ်းပိူင် Proportional Representative (PR) ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သမ်ႉ မီးလွင်ႈ ၸတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈဝူၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

“ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးယူႇ ပေႃးပႆႇပူၼ်ႉ ပီ 2022 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေပႆႇဝူၼ်ႉ လွင်ႈၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၶႃႈ”- ၸၢႆးသီႇႁၵျေႃႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးႁၵ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD – Shan Nationalities League for Democracy ရှမ်းတိုင်းရင်းသား များ ဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/10/1988။ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26/1/2021   ၸင်ႇ ၵိုတ်းယင်ႉ ။  ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 3/2/2021  ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸင်ႇ လိူၵ်ႈဢဝ် ၸၢႆးၺုၼ်ႉ လုၼ်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၼုတ်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ။ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉလႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ပဵၼ် လုင်းၸၢႆးလႃႉၽေႇ။ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပဵၼ်ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 ပဵၼ်ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉလႄႈ ၵႅမ် 2 ပဵၼ် ၸၢႆးသၢမ်ၾူၼ်သႅင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း