Saturday, June 22, 2024

သင်ပိူၼ်ႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းမႃး ပေႃးႁဝ်းမေႃယိုၼ်ႈမိုဝ်းႁပ်ႉဢဝ်ၸိုင် သုၼ်ႇလႆႈ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း တေၸၢင်ႈလႆႈၽွင်ႈယူႇ

Must read

ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 လူၼ်ႉႁိုၵ်း လူၼ်ႉၾင်ႇၵႂႃႇသေယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ၶဝ်မီးသုၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ တႄႇဢဝ်ပီ 2021 တေႃႇထိုင် 2025 ။

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း
Photo:by Image via Wikimedia commons ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ

ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ NLD ၼႆႉ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၶဝ်တေဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေဢမ်ႇပဵင်း ပေႃးမိူၼ်မိူဝ်ႈပီ 2015 ပူၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼၼ်သေယဝ်ႉ ၾၢႆႇၶဝ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ် 2021 ၵႂႃႇၼႆႉ တေၵေႃႇသၢင်ႈၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈႁွမ်း(အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ) ၵၼ် ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ဝႃႈၼၼ်။

- Subscription -

ၽိူဝ်ႇၶဝ် ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ ၼမ်လိူဝ်သေ ဢၼ်ၶဝ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈၼၼ်မႃး ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵၢင် ၸႂ်ၶဝ် ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈမီး ပိူဝ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးၵၢၼ် မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇသရေႇၵၢၼ်မိူင်းသေ ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸူးပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 48 ၸုမ်း။

တီႈၼၼ်ႈဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉ ယူႇၾၢႆႇၶဝ်သေ ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ လႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈယုၵ်ႉမိုဝ်းၽဵင်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ၶဝ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းမႃး ၸိူင်ႉၼၼ်။

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ NLD ယိုၼ်ႈယွၼ်းၸူး ၶပ်းၶိုင်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ တေၵႂႃႇ ႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းပႃႇတီႇပီႈၼွင်ႉၶၢင်ၶဝ် တီႈတၢင်းမိူင်းၶၢင် ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ တႄႇယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇပၼ်ႁႃၵမ်းလဵဝ်။

ၵွၼ်ႇပႆႇၽႅဝ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇၶၢင်၊ ၶျၢင်း၊ ယၢင်းလႅင်၊ ယၢင်းၽိူၵ်ႇလႄႈ ပႃႇတီႇမွၼ်း ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်မီးဝႆႉ (ပေါင်းစည်းရေးပါတီ) ဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်သေယဝ်ႉ ၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶဝ်မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ ႁူမ်ႈၶွတ်ႈပဵၼ်ပႃႇတီႇမႃး။

မိူၼ်ၸိူင်ႉပႃႇတီႇၶၢင် မီးယူႇ 5 ၸုမ်းၼၼ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ တႃႇ 3 ၸုမ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပဵၼ်မႃးပႃႇတီႇၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်။ မိူၼ် ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶျၢင်း၊ ယၢင်း၊ မွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် 2-3 ပႃႇတီႇ 4-5 ပႃႇတီႇ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပဵၼ် ဢၼ်လဵဝ်။ ၼႂ်းၶဝ်ၵေႃႇတင်ႈဝႆႉ ပႃႇတီႇလၢႆဢၼ်မႃးပဵၼ်ၼိုင်ႈဢၼ် ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ။ ၶဝ်မီးၶေႃႈတူၵ်း လူင်းၵၼ်ဝႆႉ ပေႃးဝႃႈ ပႃႇတီႇ NLD ယိုၼ်ႈမိုဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေမႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၶဝ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ –

  1. ပေႃးမႃးဢုပ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တီႈလုမ်းၶဝ်၊ တီႈလုမ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵႅၼ်ၵၢင်မၼ်းသေတီႈတီႈ တီႈတၢင်းၼွၵ်ႈ ဢၼ် ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။
  2. ႁႂ်ႈလႆႈၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊဢၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃး ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947။
  3. မိူဝ်ႈမႃးႁူပ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈယူႇတီႈပႃႇတီႇတေႃႇပႃႇတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇဢုပ်ႇၵူၺ်း။ ၶဝ်တေမီးဝႆႉ 3 ၶေႃႈၼႆႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇမႃးတႄႇၶၢဝ်းတၢင်း မိူဝ်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းပႃႇတီႇပီႈၼွင်ႉၶၢင်ၶဝ်ၼၼ်ႉ တၢမ်တူဝ်ႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇၶဝ် ၻွၵ်ႊ တိူဝ်ႊမၼမ်ႇၸုၼ်းၵျႃႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ မႃးႁူပ်ႉ ၵူၺ်းပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈ 2020 ၼႆႉၵူၺ်း။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇဢမ်ႇပႃးမႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉလႆႈၵႂႃႇယွၼ်းႁူပ်ႉတီႈလုမ်းပႃႇတီႇ NLD ၶဝ် ႁဵတ်းၼၼ်သေ ဝၢႆး ႁူပ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵၼ် ၼႂ်းပႃႇတီႇပီႈၼွင်ႉၶၢင်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈၸတ်ႉၸႂ်ၵၼ်မႃး။

သိုပ်ႇတေႃႇၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းမွၼ်း၊ မွၼ်းၵေႃႈ ၶဝ်မီးဝႆႉ 3 ပႃႇတီႇ၊ ၼႂ်း 3 ပႃႇတီႇၼၼ်ႉ တေပဵၼ် (မွန်အမျိုးသမီးပါတီ) ဢၼ် ၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇပေႃးယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ ဝႆႉသေၵမ်းၼိုင်ႈ။ သွင်ပႃႇတီႇဢၼ်ဝႃႈ (မွန်အမျိုးသားပါတီ) တင်း (မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာပါတီ) သွင်ဢၼ်ၼႆႉမႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပဵၼ်မႃး (မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ)။ တီႈ (မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ) ၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ် ၵေႃႈဝႃႈ –

  1. ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ပႃႇတီႇတေႃႇပႃႇတီႇ ႁူပ်ႉၵၼ်ၵူၺ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၵႂႃႇယွမ်းႁူပ်ႉ။
  2. ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွင်သူ ၶွင်ႁဝ်း။

 ၼႆၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ။ ၵမ်းလိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်သေ ယဝ်ႉယႃႇၵႂႃႇ။

ၵမ်းၼႆႉ ၵမ်းထီႉသၢမ် ၵႂႃႇႁူပ်ႉတီႈမိူင်းၵယႃးၵေႃႈ ပႃႇတီႇၵယႃးယၢင်းလႅင်ၶဝ် ဢၼ်လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တုၵ်း ယွၼ်းဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်တီႈလုမ်း NLD ၶဝ်ဢမ်ႇၵႂႃႇယွမ်းႁူပ်ႉလႆႈ ၼႆၵေႃႈ ဢဝ်ပၢင်မၼ်းယၢႆႈၵႂႃႇ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇၽႅဝ်မႃးမိူင်းတႆးသေ ႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းပီႈၼွင်ႉပလွင်ႈ၊ ပဢူဝ်းၶဝ် ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်တီႈလုမ်း NLD ဝႃႈၼၼ် သေတႃႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈႁပ်ႉႁၼ်ၽႂ် မၼ်းသေ ပၢင်ၵုမ်တႄႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း မီးသင် ပဵၼ်သင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်သင် ပႃႇတီႇဢၼ် ၸိူဝ်းၵိုတ်းထႅင်ႈ တႄႇဢဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢဝ်ၸဵမ်လၢႆလၢႆပႃႇတီႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈ ၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ 48 ၸုမ်း ၼၼ်ႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၼႆႉ တေလႆႈၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်ၶေႃႈလႂ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေလႆႈဝႆႉဢၼ်လႆႈ ပဵၼ်ပိူင် ယႂ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ထတ်းသၢင်ၼႄၵၼ်မႃးယူႇ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ပေႃးဢဝ် ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၵႂႃႇၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တၵ်းတေလႆႈပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ ပႃႇတီႇ NLD ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ယူႇ ၾၢႆႇသုင်ဝႆႉယဝ်ႉ ယူႇၾၢႆႇပေႉပုၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႁိုဝ်၊ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ႁိုဝ် ဢၼ်တေၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ NLD ၶႆႈၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ဝူၼ်ႉသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေၵႂႃႇၼႅဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဵတ်းၼၼ်လုမ်းလုမ်း ပေႃးပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းသမ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငူပ်ႉငီႉဢမ်ႇလႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းတေၵွင်လၢင်ပႅတ်ႈယဝ်ႉ ပေႃးသွၼ်ႇၸိူင်ႉၼၼ် ၸွင်ႇတေထုၵ်ႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ တင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉလႅင်ၵေႃႈလီ၊ ပႃႇတီႇ USDP ၵေႃႈလီ ပႃႇတီႇသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းတိုၼ်းမီးလွင်ႈၽဵင်ႇ ပဵင်းမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇယွမ်းတေႃႇၶဝ် တိုၼ်းတေလႆႈယူႇၶႅင်မႅၵ်းမႅၵ်းယူႇ တေဝူၼ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်ႁိုဝ်ၼႆ တေမီးမႃးတင်းသွင်သဵၼ်ႈ။

တီႈၼႆႈ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်တႄႉ ပႃႇတီႇ NLD ၸွမ်းၼင်ႇမၼ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး ၼမ်လိူဝ်သေဢၼ် မၼ်းမုင်ႈ မွင်းၼၼ်ႉၵွၼ်ႇလႄႈ တႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ မီးၼႂ်းတိၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းမၼ်း လုမ်းလုမ်းယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွၼ်ႇပႆႇၽႅဝ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၼ်းလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် (အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ) ဝႃႈၼၼ် လႆႈမီးမႃးယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးပဵၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်း ၶႃႈ တေတိုၵ်းသူၼ်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်၊ တေယိပ်းလွၵ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်လႂ်သေ ၵမ်ၵိၼ်းမၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်း မၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇၸွမ်းလၢႆးတၢင်းၼၼ်ႉႁိုဝ် တေလႆႈဝူၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ပေႃးတေမႃးတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃးတေဝႃႈ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝႃႈငၢႆႈငၢႆႈမၼ်း သွင် ၶေႃႈၼႆႉ။ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းတေမီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႃႇတီႇ NLD လႄႈ သမ်ႉၶိုၼ်းတေမီးထႅင်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၾၢႆႇၶတ်းၶၢၼ်ႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉတေမီးထႅင်ႈၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇသၢင်ႇ သီႈၼႆႉ ဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်ႇလဵဝ် ဢၼ်လဵဝ်ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ႁႅင်းၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃး တႃႇတေမႃးၵမ်ႉလႆႈၸူး တဝ်ႉလႆႈ ၸူးတင်း NLD ၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးသၢင်ႇထုၵ်ႇယဝ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ်။

ပေႃးတေမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈ ICJ လုမ်းတြႃးတတ်းတွၼ်ႇၾိင်ႈဢၼ်ယူႇတီႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းၼွၵ်ႈ မၢပ်ႇမႂ်တေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တပ်ႉမတေႃႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆတေႃႇ ႁဵတ်းမိူၵ်ႈတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်း ၵႃ တီႈတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ပေႃးလႆႈပၢႆႈလႆႈႁေသေယဝ်ႉ လႆႈၶႃႈတၢႆ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ယွၼ်ႉလိူင်ႈၼၼ်ႉသေ ၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇမၢပ်ႇမႂ်ဝႆႉ ၸွႆးတြႃး/ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းဝႆႉ။

လွင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇယူႇတၢင်းၼႃႈသေတေႃႇသူႈပၼ်ၶဝ် ႁဵတ်းၼႃႈၵၢၵ်ႇမၼ်းသေ တေႃႇသူႈပၼ်ၼႆႉ သမ်ႉပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈ NLD တင်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်းၵၼ်သေ ႁႃလိူင်ႈႁႃလဝ်းသေယဝ်ႉ တိူင်ႇ ၸႅင်ႈၵၼ် ၸွႆးတြႃးၵၼ် မီးယူႇၵူႈမိုဝ်ႉ ၵူႈဝၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁူႉယိၼ်းယူႇ။

တီႈၼႆႈ ၸၢမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇလႄႈ ၾၢႆႇ NLD ၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်းၵၼ်သေလႄႈ ပဵၼ်လိူင်ႈပဵၼ်လဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးထိုင် တီႈပေႃး ဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈၵၼ်လႆႈ ၼႆၸိုင် တီႈလုမ်းတြႃး ICJ ၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇ NLD လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ NLD ၼႆႉဝႃႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ ၵိူတ်ႇပဵၼ်ယွၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵိူတ်ႇပဵၼ်ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၼႆႉ လုမ်းလုမ်းၵူၺ်းၼႆၸိုင် ငဝ်းလၢႆးၼႆႉ တေပိူင်ႈၵႂႃႇမဵဝ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ ဢၼ်တေလႆႈၶၢမ်ႇၸၢၵ်ႇမၼ်း ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉမတေႃႇတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈမီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ။ ၼႂ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဝႃႈ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃး ႁဝ်းဢမ်ႇႁၼ်ထိုင်လီ တီႈၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇႁၼ်ထိုင်လီ တီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေၵွတ်ႇမႃႇသေယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုၵ်းတူၺ်းယူႇႁိမ်းမၼ်းၵူၺ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းထုၵ်ႇလီပဵၼ်ႁိုဝ်။

ႁဝ်းတေၵႂႃႇၸုၵ်းမၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈမိူဝ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၼႆႉမႃး ပႃးၸဵမ် ဢဵၼ်ႁႅင်းတႆး၊ ၶၢင်၊ ၶျၢင်း၊ ယၢင်း၊ မွၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵေႃႇတင်ႈမႃး ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ် ႁူမ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ပေႃးႁဝ်းၸုၵ်ႈမၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႆ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈမီးသုၼ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ပၼ်ႇပွင်ၸွမ်းဢိူဝ်ႈ။

ပေႃးၸုၵ်း မၼ်ႈၼိူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈၵႅဝ်ဢုပ်ႇပႃးၸွမ်းပႃႇတီႇ NLD ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီမီးသင် ထုၵ်ႇလီလႆႈသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၸၢင်ႈလႆႈၽွင်ႈယူႇ။

ႁဵတ်းသင်လႄႈ ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပႃႇတီႇ NLD ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်းၵၼ် တင်းတပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈၼၼ်ၸိုင် ဢၼ်မၼ်းတေလႆႈဢဝ်ႁႅင်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း။

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ – 1) မၼ်းတေမီးပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း။ 2) ၸုမ်း CSO ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈသမ်ႉ တေမီးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႈၵွင်ႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပေႃးဝႃႈ တင်းသွင်ယၢင်ႇၼႆႉ တၢင်း NLD ၵေႃႈ ပဵၼ်ၶေႃႈလဵဝ်၊ သဵင်လဵဝ် ၵၼ်လႆႈယူႇၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈဢႃႈၼႃႇသိုၵ်းသိူဝ် တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸၢင်ႈ ပိတ်ႉငၢၵ်ႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလႆႈယူႇ လွင်ႈၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေၸၢင်ႈဝူၼ်ႉလႆႈမႃး ၸၢင်ႈမီးႁူးပိဝ် ႁူးပွင်ႇမၼ်းမႃး။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ မိူဝ်ႈၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတေႃႇ ပႃႇတီႇ NLD ၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးယူႇ 48 ၸုမ်း ၼၼ်ႉ တေလႆႈၸုၵ်းမၼ်ႈ ၼိူဝ်ဢၼ်လႂ် တေလႆႈၸုၵ်ႈမၼ်ႈၼိူဝ် – လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်၊ ၵႂၢမ်းမၼ်ႈပၢင်လူင်၊ မူႇပိူင်ပၢင် လူင် ဢၼ်ဝႃႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸုၵ်ႈမၼ်ႈမူႇ ပိူင်ဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ၊ ၾၢႆႇ NLD လႄႈ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေမီးလွင်ႈပဵၼ်ႇပၢႆႇယုမ်ႇယမ်ၵၼ်သေယဝ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵၼ်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၵႂႃႇၼၼ်ႉ။ သူၵူၺ်း ႁဵတ်းဢမ်ႇသၢင်ႇ ထုၵ်ႇ ႁဝ်းႁူမ်ႈပႃး ၸၢင်ႇတေၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢဝ်လၢႆးၼႆႉသေ သုတ်ႉၸမ်ၸူးၵၼ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇတႄႉ ႁဝ်း ၶႃႈ တေၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းလႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ တေသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်၊ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈလႆႈယူႇ။

တီႈၼႆႈ  သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၵူၺ်း ၵႂႃႇၸုၵ်းမၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ယူႇ ႁဝ်းမီးထၢၼ်ႈပဵင်းၵၼ်ယူႇ သူယူႇၾၢႆႇၼိူဝ် ႁဝ်းသေ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇႁဝ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ပီႈဢၢႆႈလၢတ်ႈတေႃႇၼွင်ႉၸၢႆးၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁဝ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ပေႃး တေၶဵင်ႈၶႅင်ၸွမ်းမႃႇၼၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇႁဝ်းတေဢွင်ႇမၢၼ်ႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈၽွၼ်းၵၢၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မိူင်းသၼ်လွႆၸိူဝ်းၼႆႉ မိူင်း ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သၢင်ႈမႃး။ ၸိူဝ်းဢၼ်လူမ်ႉပႃးၵႂႃႇတၢင်း NLD ၵေႃႈ မီးၼမ်မႃးလႄႈ ၵွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ မူၼ်ႉမႄးပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၽွၼ်းၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉတႄႉ ယူႇၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ တၵ်ႉတေလႆႈမေႃႁဵတ်းၵေႃႉ တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၸင်ႇတေမီးၽွၼ်းလီ တီႈၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းပၢႆးၼႄၵၼ် တၢင်းႁူႉဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း