Monday, June 17, 2024

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ ၽူႈၼမ်း SNLD ၸီႉၸမ်ႈ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉသုင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လူမဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်

Must read

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီၼႆႉ – ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၊ ၸီႉၸမ်ႈ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ လၢတ်ႈၸႃ လူမဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်  ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ဢၼ်လီၶေႃးၶူမ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
လုင်းၸၢႆးၼုတ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022

ၽွင်းပၢၼ် သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈ 2 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႇ ႁဵတ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ “ဢတ်ႉတလၼ်ႊတိၵ်ႉ ၶျႃႊတႃႊ” ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းမီးတႂ်ႈသိုၵ်းၶႂၢၵ်ႈမိူင်း ၶူဝ်ႊလူဝ်ႊၼီႊ မီးသုၼ်ႇၸတ်းပွင်ၵၢမ်ႇၵျမႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃႁင်းၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၽူႈၼမ်းတႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈသေ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၽူႈၼမ်းတူင်ႈပဵင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ဢဝ်လူင်ႇမွၵ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်မႃး-  လုင်းၸၢႆးၼုတ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ SNLD  လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လုင်းၸၢႆးၼုတ်း သိုပ်ႇၸိၸမ်ႈၼႄဝႃႈ – ဢၼ်ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၊ ဢမ်ႇပႃးၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၊ ဢမ်ႇမီးလွၼ်ႉမွၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈဝႆႉ ။

တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼိုင်ႈဢၼ်၊ တႃႇၸႄႈမိူင်းၼိုင်ႈဢၼ် တေၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်တဵင်ႈသေ ႁႂ်ႈႁုမ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼိုင်ႈဢၼ် ၵူၼ်းၼိုင်ႈၸုမ်း ၽူႈၼမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၵူၺ်းတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ၊ တၵ်းလႆႈ ဢုပ်ႇၵုမ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇပႃႇတီႇၸင်ႇၸၢင်ႈတင်ႈလႆႈမိူင်းဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

 ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶၢင် ဝၼ်းတီႈ 5/2/2022 ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ KIO မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝႃႈ – ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွၼ်ႉၵႅၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼႆႉဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၊ ယူႇတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ၽိူဝ်ႇတေယွၼ်း ဢၼ်ၼၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉ – ထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉဝႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈပၼ်သင်တီႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း -ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ထတ်းသၢင်ၼိူဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉသုင် ယူႇ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇၵၼ်၊ ၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းတႆးလႄႈတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢမ်ႇၸတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်။ တႆးၸိူဝ်းယူႇ တၢင်ႇမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸတ်းႁတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးမိူၼ်ၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း