Sunday, July 21, 2024

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ၽႃႇၵူၼ်းမိူင်းသူႈတၢႆ

Must read

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသၢႆႈတႅၼ်း လွင်ႈၶဝ် ႁေႃႈၵႃးၽႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ။

Photo SHRF- ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵႃးၽႃႇၺႃးၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇတီႈမိူင်းသူႈ


မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆးဝႃႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း သၢႆႈတႅၼ်း ဢၼ်ႁေႃႈၵႃးၽႃႇ ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ ပွၵ်ႉ 3 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈလူႉတၢႆ။

- Subscription -


ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈၵႃးၽႃႇသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆးတၢႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ တၢင်းၼွင်ႈ တၢင်းလင် ၵိုတ်းဝႆႉၼၢင်းမေးလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉလဵၵ်ႉ။ ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၸွမ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆၵေႃႈ လွင်ႈပဵၼ်ထမ်း လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼႃႈႁိူၼ်း ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ၵႃႈတေလႆႈ ဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo SHRF-ႁၢင်ႈၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႃႇတမ်တီႈမိူင်းသူႈ


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/1/2022 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း ဢႃယု 28 ပီ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဝ်းလဝ်ႈ ႁေႃႈၵႃးသိုၵ်းၽႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈလူင် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၸွႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈ ၵႃႈႁႅၼ်းသွမ်း၊ ၵႃႈႁဵတ်းၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼႆသေတႃႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇမႃးၸွႆႈသင်သေပျႃး။


ပီႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈမေးၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ ၸတ်းပၢင်ပူၼ်ႉတူဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/1/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ လႆႈၸႂ်ႉ ၸၢႆႇ 100 သႅၼ်ပျႃး ယူႇတီႈ SHRF ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။
ၸၢႆးမွင်ႇၺူဝ်ႇ/ ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်းၼႆႉ ဢႃႇယုမီး 28 ပီ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 3 မိူင်းသူႈ။ မီးလုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈတိုၵ်ႉလႆႈ 2 ၶူပ်ႇၵူၺ်း။ မၼ်း ၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ႁႃလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း လုၵ်ႈမေး။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် ယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၸွမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း