Monday, June 17, 2024

ၸၢႆးၼုတ်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

Must read

ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇဢၼ်တေမႃးပုတ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် တႅၼ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး။ 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လွင်ႈလိူၵ်ႈၸုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2021

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – “ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢႆးၼုတ်း(ၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ) ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ် ၸၢႆးၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ၊  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသွင် ပဵၼ်လုင်းလႃႉၽေႇ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႃးလၢႆလၢႆၵမ်းသေ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/1/2021 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ ယွမ်းႁပ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈ ပၼ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၵႂႃႇ။

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 3/2/2021  ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း ၸတ်းပၢင်ၵုမ်   ၶိုၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ၊  လႆႈၸႂ်ၵၼ် လိူၵ်ႈဢဝ် လုင်းၼုတ်း(ဢၼ်ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ၼၼ်ႉ)ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၊ ၸဝ်ႈၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၵႅမ် လႄႈ လုင်းၸၢႆးလႃႉၽေႇ ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2   ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး။

ၸၢႆးၼုတ်း(ၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႉမႂ်ႇ SNLD

SNLD ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1988 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 26 ဝၼ်း ၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 1990 ဢွင်ႇပေႉထီႉၼိုင်ႈ ၼႂ်း မိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ ပွင်မိူင်း။ 1993 ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်း မိူင်းသေတႃႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈပီ 1996 ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွင်ႊသီႊၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈတႆး ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ၶိုင်ဢဝ်မိူင်းတႆး ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆသေ တီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2005 ၊ ပၼ်တူတ်ႈ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ – ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်းထုၼ်းဢူး 93 ပီ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢႆးၼုတ်း 85 ပီ တၼ်းတူၵ်းၵႂႃႇ 7 ပီသေ ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ မႃး မိူဝ်ႈပီ 2012 ပတ်းပူလူမႄး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တင်ႈၶိုၼ်ႈ မၼ်ႈၵိုမ်းမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

 ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး တင်းမူတ်း 42 တီႈၼင်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 2 တီႈၼင်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း 13 တီႈၼင်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း 27 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်း 42 တီႈၼင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 41 တီႈၼင်ႈလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် 1 တီႈၼင်ႈ ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း