Saturday, June 15, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ  ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ်  

Must read

ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင် -လၢႆးၶႃႈ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ပႃးလုၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်  ၺႃးၽၼ်းတႅင်းၶႃႈ တၢႆ ၸွမ်းၵၼ်တင်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

Photo Credit to cmskynews -ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်မၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆ မႃးၵဵပ်းတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးယႃႇၸိင်ႇၶႃပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈတီႈႁိူၼ်းၶဝ်ယူႇသဝ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး  ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ။  လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်လုင်းယႃႇၸိင်ႇ ၸႃႇတိဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လႄႈ မေးၼၢင်း ၼၢင်းဢွၼ်ႇ ၸႃတိ လၢႆးၶႃႈ လႄႈ လုၵ်ႈယိင်းၶဝ် ၼၢင်းၶမ်း ၺႃးၶႃႈတၢႆၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းႁွင်ႈႁိူၼ်းၶဝ်တီႈ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸူဝ်ႉ ဢိူင်ႇမိူင်းၼႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ပေႃႈ မႄႈလုၵ်ႈ  3 ၵေႃႉၶႃႈ ။ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈၽၼ်း/ တႅင်းတၢႆ တင်းမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇ မူတ်းၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် တူဝ်တၢႆ ၶဝ် 3 ၵေႃႉ   ဢဝ်မႃးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃသူၼ်တွၵ်ႇ ၵဵင်းမႆႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

လုင်းယႃႇၸိင်ႇ ၶဝ် 3 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သူၼ်/ပႂ်ႉသူၼ်ပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်တၢႆၶဝ် 3 ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇတၢင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉၶဝ်သေဝႃႈ ႁႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸွႆႈၸတ်းပၼ်ပၢင်ၸႃပၼယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်း(လမ်းလိူင်ႈဢမူႉၶၻီး) ပၼ် ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 23/10/ 2019 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၶဝ် 3 ၵေႃႉၼႆႉ မႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၶႃႇႁႅမ်တၢႆၼႆႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ၸၢႆးယႃႇၸိင်ႇဢႃယု 35 ပီ ၺႃးၽၼ်း သႂ်ႇတီႈၵွၵ်းႁူဝ်၊ ၸွမ်းမိုဝ်းလႄႈတႅင်းၸွမ်းတူဝ်၊ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၼၢင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 50 ပီ သမ်ႉ ၺႃးတႅင်း၊ ၽၼ်းၸွမ်းၵွၵ်းႁူဝ်လႄႈၸွမ်းတူဝ်၊ ၵေႃႉပဵၼ် လုၵ်ႈယိင်းၼၢင်းၶမ်း ဢႃယု 20 ပီပၢႆ ၵေႃႈၺႃးၽၼ်းၸွမ်းတူဝ် မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈထႆးၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ပိူင်ပဵၼ်လႄႈ ႁႃတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ လွင်ႈတၢင်းတႄႉႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးႁူႉလီလီ ပီႈၼွင်ႉၶဝ် လၢတ်ႈတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးပၼ်ႁႃတင်းၽႂ် ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃး ၵၼ်တၢင်းၽႂ်။ ၵူၺ်းၶဝ်မီးငိုၼ်း။ ၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁွမ်ငိုၼ်းၶမ်းဝႆႉၼမ်၊ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈတဝ်ႁႃၵူၼ်းႁၢႆႉယူႇ” ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ၸၢႆးယႃႇၸိင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊ ၼၢင်းဢွၼ်ႇသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း