Thursday, July 18, 2024

ၵူၼ်းၵေႃႉဢဝ်မၢၵ်ႇပွမ်လွၵ်ႇယွၼ်းငိုၼ်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ  သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ၵေႃႉဢၼ်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇပွမ်သေ ယွၼ်းငိုၼ်း တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း Denko တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း လႆႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆး  မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ။

Photo Credit to Nay Myo- ၽူဝ်းၶျိတ်ႉ ၵေႃႉႁဵတ်းမၢၵ်ႇပွမ်သေႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ တီႈပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း Denko ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ဝၼ်းထီႉ 21/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ  ၽူဝ်းၶျိတ်ႉ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၶၢတ်ႈယူႇဢၼ်မီးၼႂ်း ပွၵ်ႉ 8  ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး    ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ ပွမ်ဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ တီႈပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း  Denko သေလွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈလၢၼ်ႉ 10 သႅၼ်ပျႃး  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈဝႃႈ“မၼ်း မႃးၶၢတ်ႈယူႇတီႈပွၵ်ႉ 8 ၼႆႉ  တိုၵ်ႉမီးမွၵ်ႇ 15-16 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ၶႃႈတူၺ်းမၼ်း တေလႅပ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ် လွၵ်ႇၵိၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။မၼ်းယွၼ်းငိုၼ်း  10  သႅၼ်ပျႃး ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်ၼႂ်း wave money  သေ ပၼ်ဝႆႉတီႈၵပ်းသိုပ်ႇမၼ်းဝႆႉလႄႈ ပိူၼ်ႈၶိုၼ်းဢဝ် Operator ထတ်းႁၼ်မၼ်းသေ ၺွပ်းလႆႈ တူဝ်မၼ်း ”ၼႆၶႃႈ။

Photo Credit to Nay Myo-  မၢၵ်ႇပွမ်ဢၼ်မၼ်းၸၢႆးႁဵတ်းသေႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႈၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ တီပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း

ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိတီႈလႂ် လုၵ်ႉလႂ်မႃးတႄႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးၵုမ်းၶင်ဝႆႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း Denko လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇဝႃႈ“ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈတိတ်းဝႆႉတီႈ ႁွင်ႈၼမ်ႉၼႂ်းပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းဝႃႈ   တီႈၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ  မီးမၢၵ်ႇမႅင်း ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ။ သင်ဝႃႈ တဵၵ်ႈၼဵၼ်မၼ်း ၵမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ။ပေႃးၵူဝ်ၵေႃႈ သူင်ႇ ပၼ်ငိုၼ်းၸွမ်း Wave Money   10 သႅၼ်ပျႃး ၼႆဝႆႉ ။ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမႃးးတူၺ်းပဵၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းဢမ်ပွမ် ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးတင်းၼမ်၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတင်ႇဝူဝ်း/ၵႂၢႆး ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၵေႃႈမီးၼမ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁႆႈ၊ ၵႂႃႇသူၼ်ၵေႃႈ ၵႆႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႇတၢႆၵေႃႈမီး ယူႇၵူႈလိူၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း