Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းထဝ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်လၢႆးၶႃႈ လူႉတၢႆ

Must read

ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 79 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်း ထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵေႃၽႄ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ငမ်းယဵၼ်သင်ႇၶႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ/ မႃႇသႃႇပၢင်ၸႃႉ ပေႃႈထဝ်ႈလုင်းၸၢင်းၵျေႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/11/2021 လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:45 မူင်း   ဢူႈထဝ်ႈၸၢင်းၵျေႃႇ ဢႃယု 79 ပီ ၵူၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈ/ လိုဝ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၸလၢႆးၶုမ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵေႃၽႄ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်သင်ႇၶႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေလႆႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။   တေႁိူဝ်ႉသေ သမ်ႉဢမ်ႇပေႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈ လႆႈယႃၵၼ်လီလီ ဢႃႇႁႃႇရၵေႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈ  ။ သမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ  လႆႈပၢႆႈမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ထဝ်ႈၸၢႆး လုင်းၸၢင်းၵျေႃႇၼႆႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လုၵ်ႉဢဝ်တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမႃးထိုင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ လႆႈၶၢင်ႉၶမ်မႃး 5 တီႈ။ လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ။ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇတင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်  တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆယဝ်ႉ။

 ဝၼ်းတီႈ 21 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း  လႆႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်  ဢူႈထဝ်ႈၸၢင်းၵျေႃႇယဝ်ႉလီငၢမ်း။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းပၢၼ်းလႄႈ ပႃႈၼၢႆးသူၺ်ႇ ၵူၼ်းၸႃတိ ၵျွၵ်ႉမႄး။ ယူႇတီႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်သင်ႇၶႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ပၼ်  ပၢင်မႃႇသႃႇ ဢူႈထဝ်ႈၸၢင်းၵျေႃႇၵႂႃႇ တႃႇငိုၼ်း 4 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2021 လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးႁွတ်ႈထိုင် ဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  ႁူဝ်ၵူၼ်း 70 ပၢႆ လင်ႁိူၼ်း 21 လင်။

“ပီႈၼွင်ႉၵျွၵ်ႉမႄးၶဝ်  ၽႅဝ်တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် လိုဝ်ႈဝႆႉတီႈၵျွင်းၸလၢႆးၶုမ်ႇသေ ဢၢၼ်းတေ မႃးတႄႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ တေဢမ်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းၶပ်းၶိုင်တႃႇဝၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇ”- ၸဝ်ႈၶူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးပိုင်ႈဢိင်/ သွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ လင်ႁိူၼ်း တေမီး 150 ပၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ တေပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ မိူင်းၵိုင်လႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈမႃးယူႇသဝ်းဝႆႉသေ တႄႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၵႂႃႇ မီးလင်ၶႃးႁိူၼ်း 65 လင် ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတိုၼ်းလီ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း