Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

တႆး ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းထႆး လူင်းၸိုဝ်ႈ ယွၼ်းသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ၼႃႈ ဢမ်ႇတဵမ် 1500 ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်တႆး ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ၽၢၵ်ႈၵၢင် ၽၢၵ်ႈတႂ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီးၼပ်ႉသႅၼ်သေတႃႉ ၸိူဝ်းၵႂႃႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ပိူင် 15 ယွၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်းႁၢင်ပီ 2020 ၼႆႉ ဢမ်ႇတဵမ် 1500 ၵေႃႉ ။ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ သေတႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15  မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇၵူၺ်းၼႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တႃႇတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လၢတ်ႈ။ လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/7/2020 – 5/8/2020...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼွၼ်းဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၸႂ်

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်တၢႆဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဝႆႉၼၼ်ႉ မေႃယႃၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လႆႈႁူႉဝႃႈ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးၼၼ်ႇတေႃး ဢႃယု 43 ပီ ၼွၼ်းဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈ ႁွင်ႈသဝ်းမၼ်းၸၢႆးတီႈၼိုင်ႈ တၢင်းလင် ၵၢတ်ႇထႃးၼိၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိုၵ်ႉသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝႆႉထႅင်ႈ 200 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈ သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်း ဝႆႉထႅင်ႈယူႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 28/7/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းထႆးပွၵ်ႈမႃးသေ ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ် Quarantine Center ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မႃးလူင်းဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 ယိုၼ်ႈယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မႃးလူင်းဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 ယိုၼ်ႈယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တီႈၵဵင်းမႆႇ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႃႇမွၵ်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ယိပ်းဝႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းၸွမ်းပိူင်သေ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်း။  ဝၼ်းတီႈ 26/07/2020 ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁပ်ႉတႅမ်ႈထႅမ် ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15 တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉ...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼွၼ်းတၢႆဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢႆယွၼ်ႉလွင်ႈသင် ပႆႇလႆႈႁူႉ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼွၼ်းတၢႆဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆယွၼ်ႉသင် ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုင်းၼၼ်ႇတေႃး ဢႃယု 43 ပီ ၼွၼ်းတၢႆဢိင်တီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉ တီႈဝႆႉရူတ်ႉတၢင်းၼႃႈႁွင်ႈသဝ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈၼိုင်ႈ တၢင်းလင် ၵၢတ်ႇထႃးၼိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ မၼ်းၸၢႆးတၢႆ ယွၼ်ႉသင်...

ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တေၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၼမ်မီးပၼ်ႁႃ လိၵ်ႈလၢႆးသေ ပိူဝ်ႈတႃႇတႅမ်ႈတၢင်ႇ ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တေၸွႆႈထႅမ်တီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ တီႈ 26/07/2020 တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် ႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း၊ တူင်ႇဝူင်းတႆး ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တေႁပ်ႉၸွႆႈထႅမ်...

SNLD တိုၵ်းသူၼ်း တႆးယၢၼ်မိူင်း ႁူဝ်သႅၼ် ၵႂႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵျိူၵ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 18/7/2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းတႆးယၢၼ်မိူင်း တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵႂႃႇဢဝ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15 ၊ ထႅမ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ႁႂ်ႈၵႂႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼၼ်ႉ - ဝၼ်းထိ 8/11/2020 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃး ပီတႆး 2114 ၼီႈ လိူၼ် 11...

လုမ်းၽွင်းတၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

တွၼ်ႈတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းမႄးလူင်ႈၼႃႈပၼ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊတေမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ် ၶၢမ်ႈမိူင်း ပၢတ်ႉသပွတ်ႉ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇဝႆႉပၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၊ ၸိူဝ်းမီးသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း(ဢဵင်ႇထွင်ႇၸုၸႃႈယိၼ်း မိူင်းႁဝ်း) ၼၼ်ႉ တၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႂ် တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈလုမ်းတၢင်...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  လုၵ်ႉမႄႈသၢႆ ပွၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉထႅင်ႈလၢႆဝၼ်း

ဝၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾင်ႇမႄႈသၢႆ သူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 70 ပၢႆ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 4-5 ဝၼ်းၸင်ႇလႆႈပွၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 11 မူင်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းပူၼ်ႉတူတ်ႈၶွၵ်ႈ ထႆး၊...

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်း

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ရေႃးၵႃႇၶူဝ်းဝိတ်း 19 လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/05/2020 ယူႇတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ တူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵဵင်းမႆႇ ႁပ်ႉတၢၼ်းၶူဝ်းၶွင် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၵပ်းသၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၸတ်းႁႃၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈ ၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/05/2020 ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ)၊ သမႃးၶူမ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) ဢိၵ်ႇ တၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵပ်းသၢၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ...

လွင်ႈတေႃႇဝတ်းဝႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတီႈၵဵင်းမႆႇ  ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ

လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈတေႃႇဝတ်းဝႂ် ပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် (One Stop Service) ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19) ဢၼ်လၢမ်းၽႄႈၸပ်း  ဝႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/3/2020 ၵႂႃႇ ယူႇတီႈလုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ထႆးဢိုတ်းႁူင်းၵၢၼ်ႁဵင်ပၢႆလႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၼမ်

ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပိၵ်ႉႁပ်ႉၵႂႃႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူင်းၵၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ လႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ၶိုၼ်းၼမ်။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႉဝႃႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉပႅတ်ႈမီးၵႂႃႇ 1400 ႁူင်းယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈဢၼ်ဢဝ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ  မိူင်းၶႄႇမႃးၸႂ်ႉ...

တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ တိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးထႆး သုမ်းငိုၼ်းႁဵင်လၢၼ်ႉUS$ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်တႆး

ၽွင်းလၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁၢမ်ႈပိၵ်ႉ ၸၢဝ်းၶႄႇၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ႁၢမ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၶႄႇ ၶဝ်ႈမိူင်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸီႉသင်ႇၸူး ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇတွင်ႈတဵဝ်းလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ဝႃႈ တၵ်း လႆႈပိုတ်ႇပၼ်ၶႅၵ်ႇတွင်ႈတဵဝ်းၸၢဝ်းၶႄႇ ႁႂ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းထႆးၼမ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19) ဝူႊႁၢၼ်ႊ - ၽႄႈဝႆးသေ မိူင်းဢမေႊ ရိၵၼ်ႊ...

Latest news

- Advertisement -spot_img