Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး မွပ်ႈဝတ်းဝႂ်ထႆးပၼ် လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တႃႇၵႂႃႇၶႅင်ႇတၢင်းမေႃတီႈမိူင်း US 

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ထႆးပၼ် ဢွၼ်ႇယိင်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ2 ၵေႃႉ (လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း)  တႃႇပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း မိူင်းထႆးသေၵႂႃႇၶႅင်ႇတီႈမိူင်း US။ ဝၼ်းတီႈ 10/05/2019 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈရၼွင်း မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ထႆးပၼ် ၼၢင်းသၢဝ် ယူၼ်ႊ ရိုဝ်ႊၻီႊ ပီႊယႃႊထတ်ႊ ၸိုဝ်ႈလဵၼ်ႈႁွင့်ၼွင့်ၽွႆး ဢႃယု 17 ပီ ဢၼ်ႁဵၼ်းယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼၢင်းယိင်းရၼွင်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈရၼွင်ႊ ၸိုင်ႈထႆး။ မၼ်းၼၢင်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇ ၾၢႆႇပၢႆးသၢႆႈသေ...

ၼႂ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 10 မိူင်းၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼမ်သုတ်း ထိၼိုင်ႈ

ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းလုၵ်ႈၸုမ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 10 မိူင်းၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမီးယူႇ 6 လၢၼ်ႉပၢႆ။ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼမ်သုတ်း ထိၼိုင်ႈ ။ Facebook ၶွင်ၸုမ်း Asean ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်မေႊဝႃႈ ၼႂ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 6 လၢၼ်ႉပၢႆၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈမႃး မီးယူႇ 2 လၢၼ်ႉပၢႆ။ လႆႈဝႃႈၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸဵဝ်းႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး/ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ - ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢဝ်ဝႂ်မၢႆ  တူဝ် ၊ ဝႂ်ၶိဝ်းတႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇ ၊ ၵႂႃႇႁဵတ်းၶပ်းၶိုင် ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈဝႆးဝႆး။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ လၢဝ်း၊ ၵမ်ႊၿူႊၶျႃႊ ၸိူဝ်းဢၼ်ယွၼ်းဝႂ်ၶဝ်ႈထႅဝ်တႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်ဝႆႉၽွင်း လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁိပ်ႈ ၼႅတ်ႈၵႂႃႇၶပ်းၶိုင်ႁႂ်ႈယဝ်ႉၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 11/06/2018 ၼႆႉ။ ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇလူတ်းယွမ်း လွင်ႈၶဵင်ႈမၢႆမီႈတေႃႇႁႅင်းၵၢၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူတ်းယွမ်းမၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႆႉတေႃႇႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းဢၼ်ဝႆႉၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 02-05-2018 ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ မၢႆမီႈသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်မီးသုၼ်ႇယူႇသဝ်းၵႂႃႇမႃးလႆႈ ။ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ- ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၵူႈတီႈ ၸွမ်းပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈလိုဝ်ႈ သဝ်းၸွမ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈလႆႈၵူႈတီႈ ၊...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ 16 ၵေႃႉ တီႈၵဵင်းသႅၼ်

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 16 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ တေဢၢင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈတီႈၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး။ ဝၼ်းတီႈ 23/04/2018 ပလိၵ်ႈထႆး ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉၵႃးဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-လၢဝ်း သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း သေ မုင်ႈၼႃႈၸူးတၢင်းၵဵင်းသႅၼ် တီႈဢိူင်ႇပူင်ႇၼွႆႉ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းလူတ်ႉၵႃး၊ ထူပ်းႁၼ်...

လူတ်ႉၵႃးတေႃႉသူင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈၾႆးမႆႈ ၵူၼ်းတၢႆ 20 ၵေႃႉ

လူတ်ႉၿတ်ႊသ် တေႃႉသူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၵုင်းထဵပ်ႈ မႃးတေႃႇဝႂ်ဝီႊသႃႊ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ (ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တၢၵ်ႇ-မႄႈသွတ်ႇ၊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 20 ၵေႃႉ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 1 ၵေႃႉ၊ လွတ်ႈသၢႆၸႂ် 29 ၵေႃႉ။ ၽေးဢုပၢတ်ႈ ၾႆးမႆႈလူတ်ႉၵႃး/လူတ်ႉၿတ်ႊသ်သွင်ၸၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢိူင်ႇမႄႈထေႃႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းတၢၵ်ႇ-မႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ။...

မၢႆမီႈမႂ်ႇမိူင်းထႆး တေၵမ်ႉပၼ်လွင်ႈငၢႆႈလူမ် တေႃႇၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

မၢႆမီႈမႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တေလူတ်းယွမ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇလႄႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လွင်ႈငၢႆႈလူမ် ပုၼ်ႈတႃႇၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ။ ၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်မိူင်းထႆး ၶျွင်ႉ 3 ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 07/03/2018 ၼၼ်ႉဝႃႈ- မၢႆမီႈယုၵ်းယၢင်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မူၼ်ႉမႄးၵႄႈၶႆမႂ်ႇၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း- 1.လွင်ႈၶၢႆႉၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ ၶၢႆႉပိုၼ်ႉတီႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈယွၼ်းဢၼုၺၢတ်ႈ(ၶႂၢင်ႉ) မိူၼ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ၊ ဢဝ်ၽိုၼ်မိူၼ်လိၵ်ႈလၢႆး/ဝတ်းဝႂ် ၸႅင်ႈလၢတ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူႉၸွမ်းၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ 2.ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ် (မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်လႆႈယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်...

မိူင်းထႆးဢွၵ်ႇမၢႆမီႈမႂ်ႇ လူတ်းယွမ်းပၼ် တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၸုမ်းၽွင်းလူင်မိူင်းထႆးပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈၶႆမၢႆမီႈ ယွၼ်ႇယၢၼ်းလူတ်းယွမ်းပၼ် တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ပေႃးထုၵ်ႇမၢႆမီႈ ၶႂ်ႈယူႇလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈ၊ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလႂ်ၵေႃႈလႆႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ၸုမ်းၽွင်းလူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း တုသိတ်ႇထႃးၼီး ဝဵင်းၶျႃႉဢမ်း ၸႄႈဝဵင်းၽဵတ်းၶျၿူးရီး။ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ၽွင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သၼ်သိူၼ် ၵႅဝ်ႉၵမ်းၼိူတ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်းၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img