Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ထႆး သူင်ႇတူဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ190 ပၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးဢဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်   ႁူဝ်ၵူၼ်း 190 ပၢႆ သူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်တေလႆႈၵၵ်းတူဝ် (Quarantine)   ထႅင်ႈ 7 ဝၼ်းၸင်ႇတေလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး  ဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၸိူဝ်းပူၼ်ႉတူတ်ႈၶွၵ်ႈ တင်းမူတ်းႁူဝ် ၵူၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁိမ်း 230 ၵေႃႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးတီႉ ပွတ်းမိူင်းၾၢင်/ၵဵင်းမႆႇ

ၸုမ်း ၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းႁိမ်း 230 ၵေႃႉ ၵႂႃႇမိူင်းထႆး၊ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်လႄႈ ၺႃးတီႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/2/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (သွၼ်း) Shan Women’s Action...

ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်လူင်းၸိုဝ်ႈ ႁဵတ်းဝတ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်မႂ်ႇ (ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မႂ်ႇ) ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ 25 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/12/2021 တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းၶိုင်ႈဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈမူလၼိထိ (MAP) ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်...

ၾၢႆႇယူႇလီ ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

သုၼ်ၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈ(ပေႃႈလဵင်ႉ/ မႄႈလဵင်ႉ) ဢမ်ႇၼၼ် တူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် (ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်) ၵႂႃႇသမ်းယႃ ႁႄႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/11/2021 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈသုၼ်ၵုမ်းၵမ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမူႇၸေႊထႅင်ႈ 300 ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းမၢဝ်း ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်း တၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/10/2021 ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႉမိူင်းမၢဝ်း၊ ၸေႊၵဝ်ႇသေ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈ မႃးၶိုၼ်း တီႈၽၵ်းတူႁေႃၶမ်းလူင် (နန်းတော်ဂိတ်ပေါက်) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းထႅင်ႈ 300...

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵဵင်းမႆႇ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆးႁၢမ်ႈလႄႈလႆႈၶၢႆႉတီႈ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၼႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး   ၵူၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  500 ပၢႆ ၺႃးပလိၵ်ႈႁၢမ်ႈလႄႈလႆႈၶၢႆႉထိုင် 2 တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ထိုင် 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈတႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 6 သႅၼ်ပၢႆ လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်း ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈတႃႇယွၼ်း ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပူၼ်ႉၶဵတ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းယူႇမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းထႆး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ယွၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မီးၵူၼ်း 6 သႅၼ်ပၢႆ -ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/1/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13/2/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 100 ယိပ်းပၢႆႉၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတီႈၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇတီႈလုမ်းၽွင်း တၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ လွင်ႈပလိၵ်ႈ...

ပလိၵ်ႈထႆး ၵၼ်ႉၸၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈၸႄႈတွၼ်ႈ သူႇရတ်ႉထႃႇၼီႇၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 21 ပီပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈဢမုၶတီးယႃႈမဝ်းၵမ်သေ တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႉသူႇရတ်ႉထႃႇၼီႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်းၶိုင်ႈ ပလိၵ်ႈထႆးမႃးႁွင်ႉဢဝ်မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇႁွင်ႈၶင်ၵႂႃႇသေ ၵႂႃႇၵတ်ႉၸၼ်တေႃႇထိုင်မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ။ ၶၢဝ်ႇထႆး The Nation ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 1,630 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း သၢၼ်တ်း ႁႂ်ႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼိုင်ႈ ၵေႃႉလႂ် 3,000 ဝၢတ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း HRDF ၵဵပ်းဢဝ်လၢႆးၸိုဝ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ် မိူင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုတ်ႇပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းပႆႇမီးဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်/ သီၶွင်ႇ ႁႂ်ႈလူင်းၸိုဝ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပႆႇမီးဝႂ်သီၶွင်ႇ/ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မူၵ်း ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈဝႆႉ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/1/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13/2/2021 ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇပၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 3 ၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ...

ႁႅင်းငၢၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း ၵဵင်းမႆႇ

ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇၸတ်းပၢင်ပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း ငၢၼ်းရိုဝ်ႉၻူႊၼၢဝ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၸတ်းပွႆးၶၢဝ်းၵတ်းငၢၼ်းရိုဝ်ႉၻူႊၼၢဝ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸွမ်းၼင်ႇယၢမ်ႈၸတ်းမႃးၵူႈပီ၊ ႁႅင်းငၢၼ်းတၢင်ႇၻၢဝ်ႉ(ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း) ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈပွႆး တၵ်းလႆႈမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းတီႈပေႃႈလဵင်ႉလႄႈ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/12/2020 ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈၾၢႆႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေၸတ်းပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း (ပွႆးၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ OTOP) ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 10/1/2021...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်း 9 ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် တႄႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2020 ။ တွၼ်ႈတႃႇတေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ (တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်တေမႃးဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉ) လႆႈၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃး။ ၸၢႆးမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တီႈလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ - “ၵူၼ်းမႃးပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဝၼ်းဢွၼ်တင်းသုတ်းၼႆႉတႄႉ...

ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇႁိမ်းႁဵင် တေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ႈၼႃႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁိမ်းႁဵင် ၸိူဝ်းလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ယိုၼ်ႈယွၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ လူင်ႈၼႃႈဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းသဝ်၊ ဢႃးတိတ်ႉ တင်း ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း  ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ။ လုမ်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 10/10/2020 ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ် ပႃးၸဵမ် တႆး ၸိူဝ်းလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15...

COVID 19 ၽႄႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈလွင်ႈယူႇသဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး

တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူဝ်ၽႄႈလၢမ်းမႃးၸွမ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းၼႆသေ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ မိူင်းထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းယူႇ လၢႆလၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢႆလၢႆႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ်။ တင်ႈတႄႇ ၵၢင်လိူၼ် သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊ မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း  ႞ ဝူင်ႈပၢႆၼႆႉ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း၊ ၾၢႆႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img