Saturday, June 15, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယုၶူပ်ႇပၢႆ တူၵ်းမေႃႇၼမ်ႉလိုၵ့် ႁိုင် 18 ၸူဝ်ႈမူင်း လွတ်ႈတၢင်းတၢႆ

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢႃယု ၶူပ်ႇပၢႆ တူၵ်းတေႃႈမေႃႇၼမ့်လိုၵ့် ႁိုင် 18 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၶႄၽေး ၸွႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇ မႃးလႆႈလွတ်ႈၽေး။

Photo : ႁၢင်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူၵ်းၼမ့်မေႃလိုၵ့်ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း တီႈၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ မိူင်းထႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 1 ပီပၢႆ 7 လိူၼ်  တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းတေႃႈ ၼမ့်မေႃႇ လိုၵ့် ဢၼ်တၢင်းၵႂၢင်ႈမီး 30 သိၼ်ႊတီႊမီႊတိူဝ်ႊ တၢင်းလိုၵ့်မီး မွၵ်ႈ 40 မီႊတိူဝ်ႊ(131 ထတ်း) တူၵ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 18 ၸူဝ်ႈမူင်း တီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Reporters ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူၵ်းၼမ်ႉမေႃႇလိုၵ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထၢင်ႇဝႃႈဢမ်ႇလွတ်ႈယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ပေႃႈမႄႈသမ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ႁႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇလႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇႁွင်ႉၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ႁႂ်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ်။  ႁွင့်ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမႃးၸွႆႈၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း။ တေႃႈၼမ့်မေႃႇလိုၵ့်ၼႆ့ သမ့်ၵႅပ်ႈႁႅင်းလိုၵ့်ႁႅင်းလႄႈ ၸုမ်းမႃးၸွႆႈထႅမ် လႆႈၶုတ်းဢဝ်လွႆးလွႆး။လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆ့ တူၵ်းၶမ်ႈဝႆ့ယူႇ ၼႂ်းတေႃႈၼမ့်မေႃႇလိုၵ့်ၼၼ့် ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းပၢၵ်ႇတေႃႈၼမ့်မေႃႇ 10 မီႊတိူဝ်ႊ ။

Photo : ႁၢင်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူၵ်းၼမ့်မေႃလိုၵ့်ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း တီႈၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ မိူင်းထႆး

ၸုမ်းၸွႆႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈဢဝ်တူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈၶိုၼ်း လူၺ်ႈတိုၵ့်မီးသၢႆၸႂ် လွတ်ႈၽေးလီငၢမ်း  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း 40 မဵတ့်  တၢင်းႁိုင်မီးၵႂႃႇ 18 ၸူဝ်ႈမူင်း ဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း