Wednesday, April 17, 2024

ၼုမ်ႇယိင်းၵူၼ်း ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆလႆႈ 8 ဝၼ်းယဝ့်ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

Must read

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းပွၵ့်-ပၢင်သၢင်းသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇလႆႈ 8 ဝၼ်းယဝ့်ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း။

ၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းႁွင်ႉ ၼၢင်းထူၺ်းၼူ့ ဢႃယု 15 ပီ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းပွၵ့် ၶၢဝ်းတၢင်းၶိုင်ႈပီပၢႆယဝ်ႉ၊  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31 /01/ 2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း   မၼ်းၼၢင်းဝႃႈတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈပၢင်သၢင်းၼႆသေ လုၵ်ႉတီႈ ႁွင်ႈသဝ်းသေဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဢဝ်ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈၵၢင်တၢင်း၊ ၵႂႃႇမီးတီႈလႂ် ၵႂႃႇၸွမ်းၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ တိတ်းတေႃႇ ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်။

- Subscription -

ၼႃႉၼၢင်းထူၺ်းၼူ့လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။မၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းပွၵ့်သေတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ပၢင်သၢင်း ၼႆသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ။ မီးပႃႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ မႃးႁပ့်မၼ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼႆ့ဢေႃႈ။ တႄႇၼၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃမၼ်းသေဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။   မၼ်းသမ့်ဢမ်ႇဢဝ်ပႃးၾူၼ်းၵႂႃႇၶႃႈၼေႈ ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းထူၺ်းၼူ့ၼႆ့ ဢႃယု တိုၵ့်မီး 15 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းၵေႃႉလဵဝ်၊ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ လုင်းသၢင်ႇမၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈမႄႈ ပႃႈၶွင်ႇ ယူႇ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶၢမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းပွၵ့် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵၢင်ပီ 2022  ။ ႁူဝ်ပီၼႆႉ ဢၢၼ်းၶၢႆ့ၵၢၼ်ၵႂႃႇပၢင်သၢင်းသေလႄႈ ဢဝ်ႁၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ။  

ၵေႃႉပဵၼ်ၼႃႉၼၢင်းထူၺ်းၼူ့ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ မၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သင်တေ့တေ့ၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းၶႃႈလူင်။ ၵွပ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈၽႅဝ်ပွတ်းပုၼ့်။ပေႃႈမႄႈမၼ်းတႄ့ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်သူၼ် ၵူၺ်းဢေႃႈ။ မီးလုၵ်ႈယိင်း ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ မၼ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈပႅတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း မိူဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ့်သၵ့်မႃးၼႆ့ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ ။

ပီႈၼွင်ႉၼၢင်းထူၺ်းၼူႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢမ်းလဵဝ် လုတ်ႈႁၢမ်းတိုဝ်ႉတၢင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ၊ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်း၊ ၶႂ်ႈလႆႈငိုၼ်းလႄႈယုမ်ႇပိူၼ်ႈငၢႆႈ၊ ၸင်ႇဝႃႈၺႃးလွၵ်ႇလႅၼ်ၼမ်။ၵွပ်ႈၼၼ်ထုၵ်ႇလႆႈပၼ်ၾၢင်ႉလုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉပဵၼ်ၼႃႉၼၢင်းထူၺ်းၼူ့ သင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “  ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ့်ၶႃႈ ၽႂ်ႁၼ်မႅၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇမႃးတီႈ ၶႃႈႁဝ်းသေၵမ်းၶႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင့်ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆ့ၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၽႂ်ႁၼ်မႅၼ်ႈၼၢင်းထူၺ်းၼူ့ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးတီႈ ၵေႃ့ပဵၼ်ၼႃႉ ၸိုဝ်ႈ ၼၢင်းၶမ်းယူင်ႇ မၢႆၾူၼ်း 09 968 134 387 ယူႇဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶၢမ် ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေၵမ်းဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း