Saturday, June 15, 2024

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တေၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈတင်းၼႂ်းဝတ်းဝႂ်

Must read

ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵူတ်ႈထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၼႂ်းဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ သင်ထူပ်းႁၼ်မႅၼ်ႈဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈၸိုင် ၸၢင်ႈၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇၵုမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼိူဝ်သိုဝ်ႇ Social Media สื่อมวลชน ဝႃႈ တေၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ်ၾၢႆႇ ၵုမ်း ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆ့ ၊ သင်ႁၼ်မႅၼ်ႈ တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶၢဝ်ႇ chiangmainews ဢွၵ်ႇဝႆ့ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/1/2023 ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵၢၼ်ငၢၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆး ႁၢမ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁဵတ်းတႃႇသုၼ်ႇတူဝ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး တင်းသဵင်ႈမီး 40 ဢၼ်၊ၼႂ်းၼၼ့် ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇသုင်သုတ်း လႄႈ ႁၢမ်ႈတိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼၼ့် မီး 27 ဢၼ်။

သင်ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ်ႁႄ့ႁၢမ်ႈဝႆ့ လႄႈ ၽိတ်းမၢႆႈမီႈၼႆၸိုင် တေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ငိုၼ်း 5000 ဝၢတ်ႇ ထိုင် 50000 ဝၢတ်ႇ သေ တၵ်းၺႃး သူင်ႇထိုင်မိူင်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်း။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈတေၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်

သင်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၸၢင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸိူဝ်းႁႄ့ႁၢမ်ႈဝႆ့ ၼႆၸိုင် တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃ့လႂ် ငိုၼ်း 10000 ဝၢတ်ႇ ထိုင် 100000 ဝၢတ်ႇ။ သင်ၵူၼ်းမိူင်းထႆးသေၵေႃ့ၵေႃ့ ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ့်သေ ၶိုၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈၸိုင် တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ငိုၼ်း 50000 ဝၢတ်ႇ ထိုင် 200000 ဝၢတ်ႇ လႄႈ ၺႃးတၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 1 ပီ။ဝၢႆးၼၼ့် တေဢမ်ႇလႆႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်သေၸိူဝ့်သေလွင်ႈ ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆ့ၵူၺ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၵုမ်းထိင်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းၸင်ႊဝတ်ႊၼူၼ်ႊထပူႊရီလႄႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ (จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร) 56 တီႈ ၼႂ်းၼၼ့် ၵူတ်ႇထတ်းမႅၼ်ႈၺႃး ႁႅင်းၵၢၼ်မျႅၼ်ႇမႃႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ 8 ၵေႃ့။

ၵၢၼ်ဢၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း လူင်းတိုၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်  ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ့်ပဵၼ် ၵၢၼ်ႁေႃႈၵႃးလူင်(งานขับขี่ยานยนต์ )၊ၵၢၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်/ၵၢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ(งานตัดผม/เสริมสวย)၊ၵၢၼ်ႁဵတ်းၼၢႆးၼႃႈ/ၵူၼ်းၵၢင်(งานนายหน้า/ตัวแทน)၊ ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၵၢၼ်ၼူတ်ႈထႆး(งานนวดไทย)၊ၵၢၼ်တေႃးႁုၵ်ႇတေႃးၽႃႈ (งานทอผ้าด้วยมือ)၊ၵၢၼ်ၶူင်သၢင်ႈ ၶိူင်ႈႁႆႇတိုင်ႈထႆး (งานทำเครื่องดนตรีไทย)၊ၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇပၼ်ၵူၼ်းတွင်ႈတဵဝ်း(งานมัคคุเทศก์) ၊ၵၢၼ်ၶၢႆၵုၼ်ႇၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း(งานเร่ขายสินค้า)၊ၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းမၢႆမီႈ (งานบริการทางกฎหมาย)၊ၵၢၼ်ၶူင်သၢင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း (งานฝีมือต่าง ๆ)၊ၵၢၼ်ႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် (ทำบาตร)၊ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး (ทำพระพุทธรูป)၊ၵၢၼ်ႁဵတ်းၸွင်ႈ (ทำร่ม)၊ၵၢၼ်ႁဵတ်းလႅၼ်းယႃႈ(งานมวนบุหรี่)၊ၵၢၼ်ႁဵတ်းမၢႆယေးငိုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ၵၢၼ်ႁဵတ်းၶႅပ်းတိၼ်(งานทำรองเท้า)၊ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ(งานก่อสร้างอื่นๆ)၊ၵၢၼ်ႁဵတ်းမိတ်ႈ(งานทำมีด)ၵၢၼ်ႁဵတ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်(งานทำหมวก)၊ၵၢၼ်ႁဵတ်းလိၼ်ၽဝ်(งานปั้นดินเผา) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ပေႃးဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းထႆးၸၢင်ႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁင်းၶေႃ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း