Monday, May 29, 2023

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ

Must read

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီၼႆႉ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇမဵတ်ႉတႃႇထမ်း တီႈၽရႃႉ ထၢတ်ႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸၢဝ်းတႆးႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလူႇတၼ်းဝႆႈသႃ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇထမ်း တီႈဝတ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ
Photo by – PR. Thailand/ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇမဵတ်ႉတႃႇထမ်း တီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈ ဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6-9/1/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်း ၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်း ႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းထႆး – ၸၢဝ်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃ တင်းၼမ်လၢႆ။

- Subscription -
တၵ်ႉၵႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝတ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ
Photo by – PR. Thailand/ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး

ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃ တီႈဝတ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶူးဝႃးပေႃႈ လုၵ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် မႃး ဝဵင်းၵႅဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9 တိုၵ်ႉမီးဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈၼႆႉယူႇၶႃႈ။ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ – ၵဵင်းႁၢႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃ ၼမ်တီႈသုတ်း ပေႃးဢဝ် % မၼ်းဝႃႈၸိုင် တေမီးမွၵ်ႈ 90 % ၼႆႉယဝ်ႉ။ ရူတ်ႉၵႃးၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 800 လမ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီၼႆႉသေ ၸဝ်ႈလႆႈယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမဵတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ – တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈဝတ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း – 6 မူင်း တၢင်ႇသွမ်းလူင်၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း – 11 မူင်း ပွၼ်ႈထမ်း(ႁေႃးတြႃး) ပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး။ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းသမ်ႉ တေ ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႈၽြႃးသေ သိုပ်ႇ ပွၼ်ႈထမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ တၢင်ႇၶိုဝ်ႇပႅတ်ႇလႅင်ႉ ဝိ ႁၢရ်လူင်(မႂ်ႇ) တီႈဝတ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်း မွၵ်ႇပၢင်းထိုင် ႁူဝ်ဝတ်ႉၼႂ်းမိူင်းထႆး 60 ဝတ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇဝႆႉသႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ
Photo by – หม่อกเสี้ยว/ တၵ်ႉၵႃႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇဝႆႈသႃ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵႂႃႇႁဵတ်းသုမ်ႉလူႇတၢၼ်း (ၵၢတ်ႇၼိၵ်ႉပၢၼ်ႇ) မွၵ်ႈ 200 သုမ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်း ၶဝ်ႈၽၵ်းသႂ်ႇၵွင်ႇသေ ၵႂႃႇၵိုတ်းရူတ်ႉၵႃး ၸႅၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ်။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႆႈသႃ တီႈဝတ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းမႃး ၵႂၢမ်းသိုပ်ႇၵႂၢမ်းတႄႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ – မိူဝ်ႈႁိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ တေယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေၵႂႃႇဝတ်ႉလႂ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇတႅတ်ႈတေႃးလီ လႆႈငိၼ်းမႃးဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး တိုၵ်ႉမီးဝႆႉတီႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈၼႆႉယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵပ်းၸူးတွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇ တီႈၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃ ဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ တေသိုပ်ႇ ၵႂႃႇ တၢင်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶေႃႈမုလ်း။ လွင်ႈဝႃႈ တေၵႂႃႇဢမ်ႇၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈပႆႇ လႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2023 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီသေ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊၻွၼ်ႊႁိူင်ႊ (သီရိတွၼ်းႁိူင်း) ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးသင်ၶ – တၵ်ႉၵႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃ ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/1965 ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ မႄႈၶမ်းၼွင်မူဝ် ဢိူင်ႇမႄႈ ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်း ႁၢႆး။ ပဵၼ်လုၵ်ႈပေႃႈ သႅင်လႃႈလႄႈ မႄႈၶမ်းလႃႈ။ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ 4 ပီ ထိုင် 10 ပီၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈႁူင်း ႁဵၼ်းထႆး။ ထိုင်မႃး ဢႃယု 11 ပီ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇ၊ ဢႃယု 12 ပီ တၵ်ႉ ၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢိူင်ႇ မိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸင်ႇၵႂႃႇယိုၼ်ႈမွၵ်ႇ ယေႃးၸဝ်ႈ မႃးပူၵ်းပွင် သႃသၼႃတီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊတွၼ်ႊရိူင်း (သီရိတွၼ်းႁိူင်း) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း