Friday, March 1, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ

Must read

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်ႁႅင်းဢုၼ်ႇၸႂ်ၸူး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းတိုဝ်ႉ တၢင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ။

ဝၼ်းတီႈ 5/1/2024 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီသေ ယူႇတီႈ သင်ၶ ၸဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆ (လုၵ်ႈသိတ်ႇ) ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇပၼ် တီႈဝတ်ႉၽရႃႉ ထၢတ်ႈသီၻွၼ်ႊရိူင်ႊ ဢိူင်ႇမိူင်ႇၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ -“ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးပေႃႈ ပီၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶူးဝႃးပေႃႈသေ မဵတ်ႉတႃႇပၼ်ႁႅင်းၸႂ် လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် သူင်ႇၸူး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈ – မၼ်းပဵၼ်ၽေးၵမ်ႇၽႃႇ သၽႃႇဝ မဵဝ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃဝႆႉဝၢင်းၸႂ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ မဵဝ်းဝႃႈ လေႃးၵၼႆႉ ပေႃးၺႃးမိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်သေ မၼ်းၵေႃႈ တေႁၢႆၵႂႃႇလႆႈယူႇ ဝူၼ်ႉၸိူင်ႉၼႆ သေ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉၸႂ်ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၵႂႃႇသေၵမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပီၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း 3 ဝၼ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4-6/1/2024 ။ ပေႃး ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 5 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၸိုင် ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဝၼ်း ၼိုင်ႈ။

“မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးပေႃႈတႄႉ တေဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဝၼ်းၼိုင်ႈ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈတႄႉ ၶူးဝႃးပေႃႈ တေႁူပ်ႉတၵ်ႉၵႃႇယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီးပၢင်သွၼ်းၼမ်ႉ ပၼ်ၸဝ်ႈထႅင်ႈ။ ပီၼႆႉ တႃႇမၢႆတွင်းၶူးဝႃးပေႃႈ ဢႃယု 60 ပီသေ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ တၵ်ႉၵႃႇၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵွင်းမူးသူႇၼိုင်ႈသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ  သိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းဝၢင်းၽရႃႉထၢတ်ႈသီၻွၼ်ႊရိူင်ႊၼႆႉ လူႇတၢၼ်းဝႆႉထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ လဵင်ႉလူ ၸႃႇ ၵထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 80 ၸဝ်ႈ/ ၸုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7-9/1/2024 ၸိုင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇၸတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ တီႈဝတ်ႉ ၽရႃႉထၢတ်ႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးထႅင်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း