Friday, March 1, 2024

ပီၼႆႉ ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး ပီၼႆႉ မီးတၵ်ႉၵႃႇထႆးလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် တႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7-9/1/2024 ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈ ဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -
ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ
Photo by – เก่งชัย ลำพูน / ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ

ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃ တီႈဝတ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပီၼႆႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႆႈသႃ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီၶႃႈ။ ပေႃးဢဝ် % မၼ်းဝႃႈၸိုင် တႃႇ 50 % တေပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တၢင်းၵဵင်းႁၢႆး၊ ၵဵင်းမႂ်ႇလႄႈ ၵုင်း ထဵပ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၵ်ႉၵႃႇထႆး/ ယူၼ်း တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 20 % လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇထႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းၵဵင်း ႁၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 30 % ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈ ဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ပီၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈ ၸဝ်ႈၸႃႇၵ လဵင်ႉလူ တႃႇပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႆႈသႃ ဢမ်ႇယွမ်း 200 ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းတၢင်ႇရူတ်ႉၵႃး မႃးၸႃႇၵ လဵင်ႉလူထႅင်ႈ ဢမ်ႇ ယွမ်း 100 တေႃႇဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ပီၼႆႉ ပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈၼႆႉ မီးပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈလီ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢွင်ႈတီႈၵိုတ်းၵႃး၊ ၸႃႇၵလဵင်ႉလူ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးသုၵ်ႉသၵ်ႉ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃး။ တေႃႇဝၼ်း ရူတ်ႉၵႃးမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႈသႃ ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 လမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၵူၼ်းၼမ်ႁႅင်းသေ မိူဝ်ႈဝႃး ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁွင်ႉၼမ်ႉ ဢဝ်လိုမ်းတူဝ် ပဵၼ်လူမ်းၵႂႃႇ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 ပၢႆ ထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်လူမ်းထႅင်ႈ ယွၼ်ႉလိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ ၼႆၶႃႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၵႆႈ ႁၼ်ၵႃးမႃးတေႃႉၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃထႅင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ”- ၸၢႆးၽူဝ်း ဢွင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4-6/1/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈၽရႃႉထၢတ်ႈ သီၻွၼ်ႊရိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ
Photo by – เก่งชัย ลำพูน /ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမႄႈၶမ်းၼွင်မူဝ် ဢိူင်ႇမႄႈၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸၼ်း ၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး။ ပဵၼ်လုၵ်ႈပေႃႈ သႅင်လႃႈလႄႈ မႄႈၶမ်းလႃႈ။ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ 4 ပီ ထိုင် 10 ပီၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထႆး။ ထိုင်မႃးဢႃယု 11 ပီၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇ။ ဢႃယု 12 ပီ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸင်ႇၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈမွၵ်ႇ ယေႃးၸဝ်ႈ မႃးပူၵ်းပွင် သႃသၼႃတီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊတွၼ်ႊရိူင်း (သီရိတွၼ်းႁိူင်း) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း