Wednesday, June 19, 2024

ၵၼ်းမဵတ်းရူတ်ႉၶရဵၼ်ႊ(ရူတ်ႉယူၵ်ႉ) လူမ်ႉၽတ်ႉတဵင်ၵူၼ်းထႆး တၢႆ 1 ႁႅင်းၵၢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း 2

Must read

ရူတ်ႉၶရဵၼ်ႊလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ ႁိမ်းတိုၵ်းလူင် ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ သၢႆၸိူၵ်ႈၵၼ်းလဵၵ်းၶၢတ်ႇသေ တူၵ်းၽတ်ႉတဵင်ၵူၼ်းတၢႆ 1 ႁႅင်းၵၢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶရဵၼ်ႊလူင်လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းႁိမ်းတိုၵ်းဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ်သီႊၼၶရိၼ်ႊဝိရူတ်ႊ(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၶွင်ႊတိူၺ်ႊၼိူဝ် (แขวงคลองเตยเหนือ) မိူင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၼၼ်ႉ သၢႆၸိူၵ်ႈၵၼ်းလဵၵ်းမၼ်းၶၢတ်ႇသေ တူၵ်းၽတ်ႉတဵင်သႂ်ႇ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႊ (thairath) ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ ရူတ်ႉၶရဵၼ်ႊ လူင်လမ်းၼိုင်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ႁိမ်းတိုၵ်းလူင်ဢၼ်မီး 4 ၸၼ်ႉ။ ယူႇယူႇ သၢႆၸိူၵ်ႈၵၼ်းမဵတ်း ရူတ်ႉၶရဵၼ်ႊၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၶၢတ်ႇသေ ၵၼ်းလဵၵ်းလူင်ၼၼ်ႉ လူမ်ႉၽတ်ႉတဵင်သႂ်ႇ ၵူၼ်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၸၼ်ႉ 3 ၼၼ်ႉ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢိၼ်ႊၵျိၼ်ႊၼီႊယိူဝ်ႊၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၵူၼ်းထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူႉတၢႆပွတ်းတၢင်း ၽွင်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ” – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢိၼ်ႊၵျိၼ်ႊၼီႊယိူဝ်ႊၵူၼ်းထႆးၵေႃႉဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ မီး ဢႃယု 38 ပီ ။ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်တုမ် ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ပၼ်တီႈႁူင်းယႃပလိၵ်ႈဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးလိူင်ႇၼမ် မၢင်ၸိူဝ်းလႆႈၵၢၼ်လွတ်ႈၽေးလႆႈငိုၼ်းလီသေတႃႉ မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ထူပ်းၽေးလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႃႈလုမ်းတေႃႉသူင်ႇ(ၶူၼ်သူင်ႇ) ဝဵင်းၵၢၼ်ႊၶျၼပူႊရီႊ ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၵႃး 10 လေႃႉလမ်းၼိုင်ႈသေ ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပိၼ်ႈၶွမ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း