Wednesday, June 19, 2024

ၽွင်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇႁွတ်ႈထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

Must read

ၵူၼ်း 6 ၵေႃႉ ပႃးၵွင်ႈ 3 လဝ်း ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ သုမ်းငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပျႃး။

 

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 10/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၽူႈၸၢႆး 6 ၵေႃႉ ပႃးၵွင်ႈပွတ်း 2 လဝ်း ၵွင်ႈယၢဝ်း 1 လဝ်း ၶီႇၵႃး Mark II လမ်းၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ငိၼ်းဝႃႈပႃးၵႂႃႇငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ၸူၼ်ၼၼ်ႉ တူဝ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵေႃႈမႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဵမ်ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်တၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶဝ် ၶိုၼ်းၸူၼ်ပိူၼ်ႈႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ၽႂ်တေၵႂႃႇႁတ်းၸူၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်းပလိၵ်ႈၶဝ် ပႂ်ႉပေႃးတဵမ်မိူင်း ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမႃးၸူၼ် 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၸဵမ်ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းပႆႇတီႉ ၺွပ်းလႆႈ ။ ၵႃး Mark 2 ဢၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶီႇမႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်မၢႆရူတ်ႉ 7K-3968 ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/9/2023 ၼၼ်ႉ မီးၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁိူၼ်းပေႃႈလဵင်ႉၸၢဝ်း ၶႄႇ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်ဢွၼ်ႇယိင်း (ၵူၼ်းလုမ်းလႃးၼႂ်းႁိူၼ်းယေး) ၼၼ်ႉ ႁၼ်သေ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇလႄႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းတၢႆသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၼၼ်ႉၵႂႃႇ တင်းၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉ 4 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ပႃးၵွင်ႈပွတ်း 2 လဝ်း ပႂ်ႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉသေ ႁေႉၵႃးၵိုတ်းယဝ်ႉ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း သႅၼ်း (လႅၼ်ႊၶရူႊသႃႊ) သီၶၢဝ် လမ်း ၼိုင်ႈ တီႈၵူတ်ႉလွႆ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼႃးတီး – ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၵႃးၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး လႆႈပႃးငိုၼ်း 37 သႅၼ်၊ I phone 1 လုၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵႃး ၵေႃႉထုၵ်ႇ ၸူၼ်ၼၼ်ႉ တေမီးဢႃယု 47 ပီ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ ယူႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်မွၼ် ႁိမ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မၢတ်ႇ ၸဵပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶိူဝ်းယႂ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – တၢင်းၼႃးၵွင်းမူး ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊ မိူင်းၵိုင်၊ သီႇပေႃႉ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယိုင်ႈၶႅၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်သင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း