Wednesday, June 19, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ TNLA, PDF ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်မူႇဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ႉၶဝ်သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ သိုၵ်း TNLA, PDF မွၵ်ႈ 10 လုၵ်ႈၼႆႉ တၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

 

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 10/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:05 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 257 တင်း 252 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လူင်ဢႅင်း မ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢၼ်ႉပူၺ်းၶျႅင်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ မွၵ်ႈ 10 လုၵ်ႈ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း MDY– PDF တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။  

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၶႃႈ လုၵ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်လူင်ဢိၼ်းမ ၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းပႃႇပႅၵ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တၢင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးဝႆႉၸုမ်း PDF, TNLA ၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၶႃႈ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၶဝ်သွင်ၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်လူင်ဢိၼ်းမၼၼ်ႉၶႃႈ ၼၼ်ႉတႄႉ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း TNLA, PDF ၶဝ်တႄႉ လႆႈငိူင်ႉဝႄႈပၼ်ယဝ်ႉၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ႉၶဝ်သေ ဢမ်ႇၵႃး သိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 1 လင်လႂ် ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ယူႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 – ၼႆ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လၢတ်ႈ။

“ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ယွၼ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ဢမ်ႇၼမ် ၶဝ်တေမႃးပႅပ်ႉယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ဢဝ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ႉၶဝ် ပႂ်ႉယိုဝ်းပိူၼ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈ သိုၵ်း TNLA, PDF ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယိုဝ်းၶဝ်တႄႉ ဢၼ်တေၼႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းဢေႃႈ။ ဢၼ်ၶဝ် မႃးမူၵ်းယူႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းပႆႇထုၵ်ႇ။ ပိူင်သိုၵ်းၵေႃႈ မီးယူႇလူး တေဢမ်ႇလႆႈယူႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/8/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျီး လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 110 ၵေႃႉ မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇတီႈၵျွင်မုၼ်ၸဝ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5-22/4/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 18 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တုမ်ႉ ယွၼ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လႄႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႅၼ်း 120 မမ ယိုဝ်းသႂ်ႇ။ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇလူႉတၢႆ ၸွမ်း 3 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉလႄႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း