Thursday, May 30, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈတူဝ်တၢႆတီႈဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/3/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ  ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢႆးၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး။

ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တူၺ်းမၼ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈတေမီးလွင်ႈသုၵ်ႉၸႂ် ၵွပ်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၽွင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်။ ၵွပ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ။ လွင်ႈၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉ ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ထိုင်ၶႃႈတူဝ်တၢႆၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၵႂႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵေႃႉဢၼ်ၶႃႈတူဝ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၶုၼ်ႇမွင်ႇတွင်း ဢႃယု 34 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်ဝႃးတွင်း(ကောင်ဝါးတောင်းရွာ) ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် ၊ ပတ်ႉသပွတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ပေႃးႁဵတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁိုင်လၢႆဝၼ်းၵူၺ်း ပေႃးလႆႈၵႂႃႇတေႃႇ ဢႃယုမၼ်း ယူႇယဝ်ႉ မၢင်မဵဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်သေႇသေႇၼႆ လီသုၵ်ႉၸႂ်ဝႆႉဢေႃႈ။ ငိုၼ်းဢၼ်ႁႃလႆႈမႃးၵေႃႈ ၵုမ်ႇလႆႈပၼ် တႃႇႁဵတ်းဝတ်းႁဵတ်းဝႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ပေႃးဢမ်ႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်သင်သမ်ႉ ၵုမ်ႇလႆႈဝႄႈ ပလိၵ်ႈထႆးၶဝ်ယူႇၵူၺ်း ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ပဵၼ်ငၢၼ်းသင်” – ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်း လႄႈ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၽႂ်မၼ်းယူႇသေတႃႉ ၵွပ်ႈပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ယူႇၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း။

ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- -“ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း လႄႈ မႃးထင်သဝ်းမိူင်းထႆးသေ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလီသင်လႄႈ ၸင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈမီး။ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ႁဵတ်းဝတ်းႁဵတ်းဝႂ်သေ ထုၵ်ႇၼီႈထုၵ်ႇၶွတ်ႇတင်းၼမ်ၵေႃႈမီး။ ၵမ်ၽွင်ႈၵေႃႈ ၺႃးပႅတ်ႉလႅၼ် ဢဝ်ငိုၼ်း ပေႃး သဵင်ႈၵေႃႈမီး။ ၵူၺ်းၼႃႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်းလႄႈ သီႇသႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ်လႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း” -ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/3/2023  ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းဢွၵ်ႇသဵင် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၽႂ်မၼ်း တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉႁႂ်ႈငၢႆႈလူမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း