Tuesday, June 18, 2024

ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈတိုၵ်ႉသၢင်ႈမႂ်ႇၵူၼ်ႇပင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ

Must read

ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈဢၼ်တိုၵ့်ၵေႃႇသၢင်ႈယူႇတီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်ႇပင်း  ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢတ်ႇ ၸဵပ်း 5 ၵေႃ့။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2023 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ့် တိူၵ်ႈႁိူၼ်းဢၼ်တိုၵ့်ၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ တီႈ ႁိမ်း ဝတ့်ဢုထႆႊထႃႊရၢမ်ႊ ၶဵတ်ႇႁူၺ်ႈၶႂၢင် ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈၸိုင်ႈထႆးၼၼ့် ၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃ့ ၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thaiger ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thaiger ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ တိူၵ်ႈႁိူၼ်း 2 ၸၼ့် ဢၼ်တိုၵ့်ၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇ ပႆႇတၼ်းယဝ့်ၼၼ့် ၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ မီးၵူၼ်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈမီး 100 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ့် ဢၼ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈပၢႆႈသေ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆ့ မီး 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ့် ၼၢင်းယိင်း 4 ၵေႃ့လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 1 ၵေႃ့။ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆ့ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်လုၵ့် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး။ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၵွၵ်းႁူဝ်လႄႈ တူဝ်ၶိင်းၸိူဝ်းၼႆ့သေ ယၢမ်းလဵဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆ့တီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

တိူၵ်ႈႁိူၼ်းဢၼ်ၵူၼ်ႇပင်းၼႆ့ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပီ 2022  ။  ၶွမ်ႊပၼီႊ ၾၢႆႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈ ႁဵတ်းယဝ့်တူဝ်ႈ ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပီ 2023  ။   ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်ၼႆ့  လႆႈႁပ့်ၵၢၼ်ဝႆ့ထႅင်ႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ 10 လင် လႄႈ ႁပ့်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆ့ထႅင်ႈ တႃႇႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း။ၸၢင်ႈဝႆ့ ႁႅင်းၵၢၼ်တႃႇ 130 ၵေႃ့ ၼႂ်းၼၼ့် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵမ်ႈၼမ်။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈထႆး သင်ႇၶွမ်ႊပၼီႊၵေႃႇသၢင်ႈဢၼ်ၼႆ့ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈဝႆ့ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ၼၼ့်ၵေႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၾႃႉၽႃႇ တၢႆထင်တီႈ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၽႁူလ်ႊယူဝ်ႊထိၼ်ႊ( ถนนพหลโยธิน ) ဢိူင်ႇလူင်ၶႂႅင်ႊၸွမ်ႊၽူၼ်ႊ( แขวงจอมพล ) ၶဵတ်ႇၸတုၸၵ်ႊ( เขตจตุจักร ) တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း