Saturday, June 15, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းပႆႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈၵၼ် ယဝ်ႉၼႂ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉ။

ႁႅင်းၵၢၼ်
Photo by – ႁႅင်းၵၢၼ်/ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈထႅဝ် တႃႇတေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2023 ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၵူၼ်း မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃး လႄႈ မိူင်းဝႅတ်ႇၼၢမ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး သေပႆႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃႈလဵင်ႉ/ မႄႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) ဢွၼ် ၵႂႃႇလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်တႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၊ ၵွၼ်ႇလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉသဵင်ႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လူင်းၸိုဝ်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ။

- Subscription -

ၼၢင်းၸေႃးယဵၼ်ႇ ၾၢႆႇပၼ်တၢင်းႁူႉ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း တႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၾၢႆႇ ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပႆႇမီးဝႂ်ႁဵတ်း ၵၢၼ် ၽိတ်းပၵ်း ပိူင်မၢႆမီႈဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) ဢွၼ် ၵႂႃႇလူင်းၸိုဝ်ႈတီႈလုမ်း ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ။ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 31 ၼႆႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉ/ မႄႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) မေႃလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ (Online) ၵေႃႈႁႂ်ႈလူင်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ။ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ တီႈလုမ်းၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်းသိုဝ်ႈ ၵေႃႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

“သင်ဝႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) မေႃလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈလူင်းၸိုဝ်ႈဝႆႉ တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵေႃႈ လႆႈ။ ပေႃးဢမ်ႇမေႃလူင်း ၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၵေႃႈ ၵႂႃႇၸႅင်ႈလၢတ်ႈဝႆႉတီႈလုမ်းၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈလႆႈ။ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈသင်သေဝၢတ်ႇ”- ၼၢင်းၸေႃးယဵၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇတၼ်းတေႃႇဝတ်းဝႂ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၸုပ်ႈဢၼ်ယဝ်ႉမႃး( ဢၼ်တူၵ်းလူၼ်ႇ) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇၶိုၼ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

“ၸိူဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တူၵ်းလူၼ်ႇ(တူၵ်းလိုၼ်း) ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇပၼ်လၢႆးၸိုဝ်ႈၶိုၼ်း ပေႃးပဵၼ်လႆႈၼႆႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ဝႂ်ၵဝ်ႇႁဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇယိုၼ်ယၼ်သေ သိုပ်ႇတေႃႇဝႂ်ၵဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် မၢႆတူဝ်တင်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် ယဝ်ႉ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းမႂ်ႇၼႆ တေလႆႈဝႂ်မႂ်ႇမႃးလႄႈ တေမီးပၼ်ႁႃ ၼႂ်းဝႂ်ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈႁဝ်း။ မိူဝ်ႈႁဝ်း ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ ႁဝ်းၸႂ်ႉဝႆႉ ဝႂ်ၵဝ်ႇ။ ၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝႂ်မႂ်ႇၼႆ တေမီးပၼ်ႁႃ ယွၼ်ႉမၢႆတူဝ်ႁဝ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် တင်းဝႂ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶႃႈယဝ်ႉ”-  ၼၢင်းၸေႃးယဵၼ်ႇ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-31/7/2023 ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈတေႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ တေတႄႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလႂ်၊ လိူၼ်လႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ။

ၵူၼ်းၸွႆႈႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းဝႂ် ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ပႆႇမီးဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈၵၼ် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃႈ ၸႂ်ႉၸၢႆႇ တေသဵင်ႈၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်တေႁဵတ်းပၼ် မိူဝ်ႈလႂ် ဝၼ်းတီႈလႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇႁူႉ။ ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈဢႃယုလၢႆလိူၼ် လၢႆပီ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇႁူႉ။ ၶဝ်ဝႃႈ ႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉ သဵင်ႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼိုင်ႈ၊ 2022 ၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼိုင်ႈလႄႈ ပီ 2023 ၼႆႉ ထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၸွႆႈႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းဝႂ် ဝဵင်း ၵဵင်းမႂ်ႇလၢတ်ႈ။

ဢၼ်မႆႈၸႂ်ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် ပေႃးလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုတ်ႇလူင်းသၢႆမၢႆတႃႇႁဵတ်း ဝတ်းဝႂ်ၼႆၸိုင် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၸူးမိူင်းထႆး။ မၢင်ၸိူဝ်း လၵ်ႉၶဝ်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈသေ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၸွမ်းတႃႈ ၸွမ်းတၢင်း၊ မၢင်ၸိူဝ်း ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉပိၼ်ႈၶွမ်ႈသေ လူႉတၢႆ ၸွမ်းတၢင်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထုၵ်ႇလွၵ်ႇၵႂႃႇၶၢႆ ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။

သင်ဝႃႈ တေၶဝ်ႈမိူဝ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်ၼႆ တေလွတ်ႈၽေးလီ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း