Thursday, July 25, 2024

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

Must read

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး
Photo by – ၼၢင်းၸေႃးယဵၼ်ႇ/ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉ သျွတ်ႉတီႈဝဵင်းသရႃးၾီး

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸၢႆးထႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈ မုင်းလင်ၶႃႈႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းသရႃးၾီး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈၽႃႇတတ်း ပဵၼ် လၢႆတီႈ။

- Subscription -

ၸၢႆးယႃႇၸိင်ႇတ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈမေးၼၢင်း ၸၢႆးထႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼွင်ႉၶူၺ်သမ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁဵတ်း လင်ၶႃးႁိူၼ်း ဢဝ်လဵၵ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတမ်တိူဝ်ႉၺႃးသၢႆၾႆးသေ ဢဝ်သၢႆၾႆးၼၼ်ႉ လုတ်ႈလူင်းမႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တူင်လဵၵ်း။ ၾႆးၾႃႉလၢမ်းသျွတ်ႉပႃးတူင်လဵၵ်းဢၼ်မၼ်းၸုၵ်းဝႆႉၼိူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉသေ လၢမ်းသျွတ်ႉပႃးတူဝ်မၼ်းလႄႈ မၼ်းၸၢႆးတူၵ်းလူင်းမႃးၽတ်ႉသႂ်ႇပိုၼ်ႉတၢင်းတႂ်ႈ။ ႁိူၼ်းဢၼ် မၼ်းသၢင်ႈယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉ ။ လုၵ်ႉလင်ၶႃးတူၵ်းမႃး တၢင်းသုင်တေမီးမွၵ်ႈ 3 မဵတ်ႉၼႆႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢႆးထႆးၼႆႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးဝႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး မၼ်းၸၢႆး လႆႈၽႃႇ တတ်းတီႈသႆႈ ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ လႆႈၽႃႇတတ်း တီႈသႆႈ။ မၼ်းတူၵ်းလူင်းမႃးဢူပ်ႇပူပ်ႇၽတ်ႉပိုၼ်ႉလႄႈ တွင်ႉမၼ်းပုမ်မၼ်းၵေႃႈၽတ်ႉႁႅင်း တိူဝ်ႉပႃးသႆႈမၼ်းၽွင်ႈ။ ႁူဝ်သမ်ႉၽတ်ႉပိုၼ်ႉဢၢင်းလႄႈ မေႃယႃ ၽႃႇပၼ်ပႃးၵွၵ်းႁူဝ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈလိူတ်ႈၸိုမ်းၶမ်ဝႆႉၼႂ်းမၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် မေႃယႃဝႃႈ တေၽႃႇတတ်းထႅင်ႈ တီႈၵွင်းလင် ယွၼ်ႉလုပ်ႇၸတ်ႉဝႆႉ ။ ၶႃတၢင်းသွင်ၶွၼ်တႄႉ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ ၽိဝ်ၼင်မၼ်းၶႅမ်ႈဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇထိုင်လုပ်ႇတၢင်းၼႂ်းလႄႈဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈၽႃႇတတ်း။ လွင်ႈမႆႈၸႂ်လွင်ႈလွတ်ႈၽေးတႄႉ 50-50 ဢေႃႈ”- ၸၢႆးယႃႇၸိင်ႇတ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးထႆးၼႆႉ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်းၵၼ်တင်း ၼၢင်းယဵၼ်ႇ (ၼွင်ႉယိင်းၸၢႆးယႃႇၸိင်ႇတ) မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 12 ၶူပ်ႇ ၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၼၢင်းယဵၼ်ႇၼႆႉ မၢၼ်းဝႆႉ လႆႈ 7 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၼႃႈႁိူၼ်းၸၢႆးထႆး ၼၢင်းယဵၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉ ၶၢတ်ႈႁွင်ႈယူသဝ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း။ ၸၢႆးထႆးၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉမိူင်းတႆးပၢႆႈမႃးယူႇမိူင်းထႆးၸဵမ်လဵၵ်ႉ၊ မႃးယႂ်ႇ တီႈဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။  

“ၼွင်ႉၶူၺ်ၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃလဵင်ႉၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ယၢမ်းလဵဝ် ၼွင်ႉယိင်းၶႃႈ ၼၢင်းယဵၼ်ႇၵေႃႈ ပႃးတွင်ႉဝႆႉ လႆႈ 7 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ရူတ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇၽွၼ်ႇ။ ၵႃႈယူတ်းယႃၼွင်ႉၶူၺ်ၶႃႈသမ်ႉ မေႃၶဝ်လၢတ်ႈဝႆႉ ၶၢဝ်ႉၶၢဝ်ႉ တီႈဢေႇသုတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ။ ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၸၢႆးယႃႇၸိင်ႇတ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢႆးထႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တူၵ်းလင်ၶႃးႁိူၼ်းယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ မၼ်း ၸၢႆးတိုၵ်ႉ မုင်းလင်ၶႃးႁိူၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလဵၵ်းဢၼ်ၵၢႆႇဝႆႉ တီႈသဝ်ၼၼ်ႉ လုတ်ႈတူၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်းမၼ်းၸၢႆး ယၢတ်ႇတူၵ်းသေ ဢဝ်ၶေႃႈတိၼ် မၼ်းၸၢႆးႁၢၵ်း ဢမ်ႇပႆလႆႈ မွၵ်ႈ 4 လိူၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း