Monday, June 17, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထဵတ်ႈထၢမ်သဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇသပ်းသေးႁူဝ်ယွႆႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တၢင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၶႅၵ်ႇပၼ် သပ်းသေးယွႆႈယႅမ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ။

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ်မႃးထင်သဝ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼႆ ပေႃးပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ၸိုဝ်ႈလႄႈ မၢတ်ႈပုင်ႇတိၼ်ႇ ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ၵေႃႈလႆႈပၼ် ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၵေႃႈ တေလႆႈပၼ်။ၸဝ်ႈႁိူၼ်းပဵၼ်ၽႂ် ယူႇလႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလၢတ်ႈပၼ်မူတ်း ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈပၼ် ပေႃးပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လၢႆႊသိၼ်ႊၼၼ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈ တေလႆႈပဵၼ်ၶႅပ်း တဵမ်တူဝ်ၵမ်းလဵဝ် ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တႃႇတေပွင်ႇၶၢဝ်ႇၶႅၵ်ႇၼႆႉ 3 ၵေႃႉလႂ် လႆႈပၼ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ (10000 ပျႃး) သေ လွင်ႈႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇ သပ်းသေးပၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉလႆႈငၢႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ထၢင်ႇတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ႁႃလွၵ်းလၢႆး တႃႇတေတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၶဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ၊ သီႊတီႊဢႅမ်ႊ ၊ ပီႊတီႊဢႅပ်ၾ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလႆႈပၼ် ၶေႃႈမုလ်းသုၼ်ႇတူဝ်သပ်းသေးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ လႆႈၵူဝ်ႁႄဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸႂ်ႉႁဵတ်းယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇၶဝ်တေႁႃသွၵ်ႈလႆႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ် ၶႂ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်းၶေႃႈမုၼ်းသူၼ်ႇတူဝ်ယွႆႈယႅမ်းၼႃႇလႄႈ ႁဝ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ မိူၼ်ႁၢင်ႈ ဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈလႆႈယူႇ လီလီယဝ်ႉ ” -ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးထင်သဝ်းတီႈပွၵ်ႉတိတ်ႉတေႃး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယိုတ်းမၢႆၾၢင် မၢတ်ႈပုင်ႇတိၼ်ႇ လႆႈယွၼ်းထုတ်ႇၶိုၼ်း ပဵၼ်ယၢပ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း