Saturday, June 15, 2024

လူင်ပွင်ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈသုတ်ႉၶၢႆႉပၼ် ဝၼ်းတေႃႇဢႃယု ဝတ်းဝႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် တေႃႇထိုင်ၵၢင်လိူၼ်မေႊ

Must read

ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃႈ/မႄႈလဵင်ႉတင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်း(တၢင်ႇဝႆႉ) ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈလုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း တႃႇတေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်(Work permit) လႄႈ ဝီႊသႃႊ (Visa) ၵၼ် တေႃႇထိုင်ၵၢင်လိူၼ်မေႊ။

Photo: ပပ်ႉဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း (ႁႅင်းၵၢၼ်) မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တေယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပၼ် ဝၼ်းတေႃႇဢႃယုဝတ်းဝႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉႁဵတ်းယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်း တီႈ 15/5/2023 တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် 4 ၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃးလႄႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ထွင်းၶမ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် မုလ်ၼိထိမႅပ်ႇ (MAP) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶဝ် ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပၼ် ၼႆႉ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းပဵၼ်ၼႆ ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ၼႆႉ ႁႂ်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈတင်း လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်း (တၢင်ႇဝႆႉ) တႃႇ တေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈလုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း မူတ်းမူတ်း။ သင်ႁဝ်းၶႃႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်း(တၢင်ႇဝႆႉ) ယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇ ထုၵ်ႇမၢပ်ႇမႂ် 1 ဝၼ်းလႂ် 500 ဝၢတ်ႇ တေႃႇထိုင် 20,000 ဝၢတ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးႁဝ်းယိုၼ်ႈယွၼ်းတၢင်ႇဝႆႉယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၶႂ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵႂႃႇတေႃႇ ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ဝီႊသႃႊၵၼ်ၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမၢပ်ႇမႂ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 15/5/2023”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “သင်ဝႃႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈ – လုၵ်ႈၸၢင်ႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းတၢင်ႇဝႆႉ ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 13 ၼႆႉၸိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၶဝ် တေဢမ်ႇႁပ်ႉၵၢၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းယဝ်ႉ။ ႁႅင်းၵၢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ တေပဵၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်းပႅတ်ႈသေ တေထုၵ်ႇ မၢပ်ႇမႂ်။ ၵမ်းၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းယိုၼ်ႈယွၼ်းတၢင်ႇဝႆႉ တႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇတေႃႇ ပူၼ်ႉဝၼ်းတီႈ 15/5/2023 ၼႆၸိုင် တေထုၵ်ႇမၢပ်ႇမႂ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းယၢမ်း ယိုၼ်ႈယွၼ်းၵႂႃႇတၢင်ႇ တေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈလုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11-12/2/2023 (ဝၼ်းသဝ် – ဝၼ်းတိတ်ႉ) ၼႆႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလုမ်း တေပိုတ်ႇလုမ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13 ၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၶႂၢင်ႉယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီးထႆး ၵဵပ်းဝႆႉၶေႃႈမုလ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5/7/2022 ၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ် 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူဝ် ၵူၼ်း 2,425,901 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ တေသိုပ်ႇယူႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆၸိုင် တေလႆႈယိုၼ်ႈ ယွၼ်း တၢင်ႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵၼ်ဝႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်မႃး ယိုၼ်ႈ ယွၼ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇၵႂႃႇထႅင်ႈ တိုၵ်ႉမီး 403,062 ၵေႃႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 2 လၢၼ်ႉပၢႆ ပႆႇယိုၼ်ႈယွၼ်းၵၼ်လႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇလႆႈသုတ်ႉၶၢႆႉဝၼ်းတေႃႇဢႃယု ဝတ်းဝႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/5/2023 ဝႃႈၼႆ။

“တိုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ လွင်ႈဝတ်းဝႂ်ၼႆႉ ယႃႇပေပွႆႇမဝ်မင်ၵၼ် ၼႅတ်ႈႁိပ်ႈၵႂႃႇယိုၼ်ႈ ယွၼ်း (တၢင်ႇယွၼ်း) ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၵၼ် ၵွၼ်ႇ 13/2/2023 ၼႆႉ လွင်ႈဝီႊသႃႊၼၼ်ႉ ဝႆႉၵမ်ႉ မိူဝ်ႈလႂ်လႄႈ ႁဝ်းလႆႈၽၢတ်ႉသ ပွတ်ႇႁဝ်းမႃး၊ ဢဵၵ်ႇၵသၢၼ်ႁဝ်းၸေး ၵူႈမဵဝ်းယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇယိုၼ်ႈတေႃႇ လင်ဝၼ်းတီႈ 13 ၼႆႉၵေႃႈလႆႈ ပိူၼ်ႈ တေဢမ်ႇမၢပ်ႇမႂ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 15/5/2023 ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်း (တၢင်ႇယွၼ်း) ဝႆႉ တီႈလုမ်းၸတ်းႁႃ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေပဵၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းတေႁဵတ်းၵၢၼ် တေႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ယူႇၵႂႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ”- ထွင်းၶမ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် မုလ်ၼိထိမႅပ်ႇ တုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇ ၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢင်ၸိူဝ်း ၵႂႃႇတေႃႇဢႃယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈၵမ်းလဵဝ် လႆႈပႂ်ႉလိူၼ်သွင်လိူၼ်။ တေႃႇထိုင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ႊလႄႈ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇတေလႆႈၽၢတ်ႉသပွတ်ႇၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တႃႇတေၵႂႃႇတေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ တေႃႇဝီႊသႃႊၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း