Saturday, June 15, 2024

ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၾၢင့်ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈၽွင်းဢႅဝ်ႇပီမႂ်ႇမိူင်းထႆး

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ့်တွၼ်ႈပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃ့ၼၼ့် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇလႆႈ ၼင်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ပိူင်ႁႄ့ၵင်ႈၶူဝ်းဝိတ့်။

Photo -ႁၢင်ႈ ၾၢႆႇႁႄႉၽေးဝဵင်းမႄႈၵျူဝ်ႉ ႁဵတ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၵူမ်းပွမ်သေ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉဝႆႉၵၢင်တၢင်း ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇ -ပေႃးမဝ်းယႃႇၶပ်းရူတ်ႉ၊ ၶပ်းရူတ်ႉယႃႇၶပ်းဝႆး

ဝၼ်းတီႈ26/12/2022 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵူႈၸႄႈတွၼ်ႈဝႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းႁပ့်ပီမႂ်ႇလႆႈၼင်ႇပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ဢၼ်တမ်းဝႆ့ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ့်တၢင်းၵိၼ် ႁၢၼ့်မူၼ်ႈသိူဝ်း ႁႂ်ႈပိၵ့်ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ဢႃယုပႆႇထိုင်ၶဝ်ႈၵိၼ်ၵျေႃႇမူၼ်ႈသိူဝ်း၊ ႁႂ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၶဝ်ႈလိုဝ်ႈၸွမ်းႁူင်းသဝ်းလီလီ ၊ၵူတ်ႇထတ်းပၵ်းတႃ လွင်ႈၵူၼ်းၵႃ့ၵူၼ်း၊ လွင်ႈလွၵ်ႇလႅၼ်ၼၢင်းယိင်းၶၢႆတူဝ် ႁဵတ်းမႄႈမွၵ်ႇယႃႈ၊ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း ၸိူဝ်းၼႆ့ လိူဝ်ၼၼ့်ႁႂ်ႈသႂ်ႇၸႂ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့်တေဢမ်ႇလၢမ်းၽႄႈၸိူဝ်းၼႆ့ ။

- Subscription -
Photo -ႁၢင်ႈ ၾၢႆႇႁႄႉၽေးဝဵင်းမႄႈၵျူဝ်ႉ ႁဵတ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၵူမ်းပွမ်သေ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉဝႆႉၵၢင်တၢင်း ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇ -ပေႃးမဝ်းယႃႇၶပ်းရူတ်ႉ၊ ၶပ်းရူတ်ႉယႃႇၶပ်းဝႆး

ထွင်းၶမ်း  ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် မုလ်ၼိထိမႅပ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၼႆ့ ၵူၼ်းၵေႃႈတေၵိုၼ်း ရူတ့်ၵႃးၵေႃႈတေၼမ် ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈယွၼ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ ၾၢင့်လွင်ႈ မဝ်းလဝ်ႈယႃႈ၊ လွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵႂႃႇလႂ်ပႆလႂ်ၵေႃႈယႃႇလိုမ်းဢဝ်ဝတ်းဝႂ်ၵႂႃႇပႃး- ႁေႃႈရူတ့်ၵႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸွမ်းပိူင်မၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇပေႃး ႁေႃႈရူတ့်ၶိူင်ႈၵေႃႈႁႂ်ႈသႂ်ႇမၢၵ်ႇႁူဝ်ႁႄ့ၽေး ပေႃးၶီႇၵႃးၵေႃႈႁႂ်ႈႁၢတ့်သၢႆဢႅဝ်ၵူႈၵေႃ့ဢၼ်မီးၼိူဝ်ၵႃးၼၼ့် ယွၼ့်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပိူၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ပႃး။ ဝၢႆးပီမႂ်ႇမႃး ယႃႇႁႂ်ႈမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းၵၼ် ႁႂ်ႈမေႃးႁၵ့်ၵၼ် – ၸွႆႈၵၼ် ယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈၵေႃ့ယူႇလီၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၽွမ့်သဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်သေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၼႆႉ မိူင်းထႆးမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ (7ဝၼ်းဢၼ်တရၢႆး) 7 ဝၼ်းဢၼ်မီးၽေးၼမ်သုတ်း ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းယွမ်းလႆႈၽေးၵိုင့်ၵၢင့်လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆ မီႈၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဵင်ႈၶႅင်ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၶီႇရူတ့်ၵႃးလႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ   ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း