Wednesday, June 19, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸင်ႊဝတ်ႊၼၶွၼ်ႊပထူမ် ၸိုင်ႈထႆး ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းၼမ့်ႁွင်ႈၼမ့်ပရႃႊပႃႊ( คลองประปา )ဢမ်ႇၼၼ် ႁွင်ႈၶင်ၼမ့်ပၢင်လဵၼ်း(คลองส่งน้ำดิบบางเลน) ဢၼ်မီၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လဵၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်ႊပထူမ် ၸိုင်ႈထႆး ။

- Subscription -
Photo(Prayun Noibuabgam) : ႁၢင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းၸၢႆး ၸူမ်ၼမ့်လူ့တၢႆ

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၶႃႈလူဝ်ႇၵႂႃႇႁူင်းပလိၵ်ႈၼႆ့ ၶႃႈလတ်းမႃးႁိမ်းၼႆ့ဢေႃႈ ၼႂ်းၼမ့်ၼၼ့်သမ့် ႁၼ်မိူၼ်ထူင်သင်လွင်ႈမႃးၼႆလႄႈ တိုၵ့်တူၺ်းယူႇ ၽိူဝ်ႇၵိုတ်းသေ တူၺ်းလီလီၵေႃႈ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢႆဝႆ့ဢေႃႈ။ၶႃႈၵေႃႈ ၸင်ႇဢဝ်မႆ့ႁေသေႇလၢၵ်ႈမႃးဝႆ့ ႁိမ်းၾင်ႇဝႆ့ႁေၵေႃႈ ၸင်ႇလၢတ်ႈတမ်ႇၼူတ်ႇၶဝ်မႃးတူၺ်းဢေႃႈ “ – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ မႄႈပႃႈဢႃယု 50 ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 ၼႆ့ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼႆ့ မၼ်းလဵပ်ႈမႃးတၢင်းႁဝ်း ၼႆ့ယူႇဢေႃႈၼၼ့် မိူဝ်ႈၸဝ့်တႄ့ ႁၼ်မၼ်းၵႂႃႇမႃးယူႇၸိူဝ်းၼႆ့ ၽိူဝ်ႇထိုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈမႃး ၶႃႈသမ့်မီးတၢင်းၵႂႃႇလႄႈ သမ့်ၽၢၼ်ႇမႃးတၢင်းၼႆ့လႄႈ လႆႈႁၼ်ၼင်ႈၵိၼ်ပီႊယႃႊယူႇတီႈၾင်ႇၼမ့်ၼႆ့ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo(Prayun Noibuabgam) : ႁၢင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းၸၢႆး ၸူမ်ၼမ့်လူ့တၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးဢၼ်ၸူမ်ၼမ့်လူ့တၢႆၼႆ့ ဢႃယု မွၵ်ႈ 39 ပီ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈယိုတ်ႈသီသွမ်ႇဝႆ့ ပႃးထူင်ဝၢႆႈလႅင်ဝႆ့သေ ၼႂ်းၼၼ့် မီးယႃႈယႃၼူမ်လႄႈ ဝတ်းဝႂ်းၵပ်းတူဝ်မိူင်းႁူမ်တုမ်(မၢႆၾၢင်မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) လိူဝ်ၼၼ့် ၼႂ်းထူင်ၼၼ့် မီးပႃးၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆ့ၾၢႆႇထႆးဝႃႈ  “ ၶႃႈပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢေႃႈ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတီႈၵိၼ်ၶႃႈ ယွၼ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းထႆးၶႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈဢေးလူၶႃႈၽွင်ႈၶႃႈ ယွၼ်းၶဝ်ႈယွၼ်းၼမ့်ၽွင်ႈၶႃႈ” လူဢၢၼ်ႇတူၺ်းယဝ့် ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းသေဢိတ်း ၼႆ ၸဝ်ႈၶွင်ႈၾဵတ်ႊပုၵ်ႊ Prayun Noibuabgam တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။

Photo(Prayun Noibuabgam) : ႁၢင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းၸၢႆး ၸူမ်ၼမ့်လူ့တၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး မၢင်ၵေႃႉလႆႈၵၢၼ်လီ လႆႈငိုၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈပဵင်းၸႂ်ၽႂ်မၼ်းသေတႃ့ မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်းၵူႈဝၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈမီး ယွၼ့်ၼၼ် မၢင်ၸိူဝ်းတေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇငၢႆႈ တေယူႇၵေႃႈယၢပ်ႇလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်း ဝူၼ့်ၶိုင်ၶႃႈတူဝ်တၢႆမီးၼမ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း