Sunday, June 16, 2024

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ရူတ့်ၵႃး တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၵ်းပိူင်ႁေႃႈရူတ့်ၵႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ၽႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ရူတ့်ၵႃး တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၶၢဝ်ႇ chiangmanews ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းလၢႆမဵဝ်းၼႃႇယဝ့်။ ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈဝတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်၊လွင်ႈဝႂ်ၶပ်းၶီႇၸိူဝ်းၼႆ့ ။ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင့်တႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈၾၢင့်ၵႂႃႇၾၢင့်ပႆ ၽွင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ” -ဝႃႈ ၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ့် မီးဝႆ့ဝႃႈ –

1. ၵေႃႉဢၼ်မီးဝႂ်ၶပ်းၶီႇဝႆ့တဵမ်တူဝ်သေ ႁေႃႈၶပ်းရူတ့်ၼၼ့် မီးသုၼ်ႇလႆႈဝႆ့ 12 ဝၢၵ်ႈ(ၶၼႅၼ်ႊ)ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်တမ်းဝၢင်း။

2. ၵေႃႉဢၼ် ၽိတ်းမႅၼ်ႈပၵ်းပိူင်သေဢၼ်ဢၼ် မိူၼ်ႇၼင်ႇ ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့်၊ ၶၢမ်ႈၾႆးလႅင်သေ ဢမ်ႇၸၢႆႇၵႃႈမၢပ်ႇမႂ် ၼႆၸိုင် ယူႇတီႈတၢင်းၽိတ်းမီးၼၼ့် တၵ်းၺႃးႁၵ်း ဝၢၵ်ႈဢၼ်မီးဝႆ့ 1 ဝၢၵ်ႈ ထိုင် 4 ဝၢၵ်ႈ။

3. ၵေႃႉလႂ်ႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈသေ ၺႃးႁၵ်းမၢႆဝၢၵ်ႈတင်း 12  ၶၼႅၼ်ႊ ၸိုင် ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ  တေသင်ႇႁၢမ်ႈၸႂ်ႉ ဝႂ်ၶပ်းၶီႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 90 ဝၼ်း။

4. သင် ၺႃးသိမ်းဝႂ်ၶပ်းၶီႇဝႆ့ယူႇလႄႈ တိုၵ့်ႁေႃႈရူတ့်ၵႂႃႇမႃးယူႇၸိုင် တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ တူၵ်းၶွၵ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် လႄႈ ငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ(10000)ဝၢတ်ႇ။

5. ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးႁၵ်း မၢႆဝၢၵ်ႈတင်းသဵင်ႈယဝ့်ၼၼ့် ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးသုၼ်ႇ တဵမ်ၶိုၼ်း 12 ဝၢၵ်ႈ(ၶၼႅၼ်း)  တေလႆႈၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ်ဢၼ်ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸတ်းပၼ်  ( ဢမ်ႇၼၼ်) လႆႈပႂ့် ႁႂ်ႈတဵမ် 1 ပီ ၸင်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၶိုၼ်း။

6. ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးသင်ႇႁၢမ်ႈၸႂ်ႈ ဝႂ်ၶပ်းၶီႇ 4 ၵမ်းယဝ်ႉၸိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေယိုတ်း ဝႂ်ၶပ်းၶီႇ  ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးသင်ႇဝႆ့ထႅင်ႈဝႃႈ- “ ပေႃးၽႂ် မီးတၢင်းၽိတ်းသေ ၺႃးႁၵ်းပႅတ်ႈ ၶၼႅၼ်ႊ တင်းမူတ်း( 12 ၶၼႅၼ်ႊ)ယဝ့်ၼႆၸိုင် ၽႂ်ၵေႃႈ တိုၼ်းတေလႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်း ပၢင်သွၼ် ပၵ်းပိူင် ႁေႃႈရူတ့်ၵႃးယဝ့်။ ၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တေလႆႈၶိုၼ်း12 ၶၼႅၼ်ႊ ၼႆ့ၵေႃႈ တေလႆႈဢွင်ႇပူၼ့် (ၽၢၼ်ႇ) ယဝ့်ၸင်ႇလႆႈ။ၼိုင်ႈပီလႂ် တေမီးပၢင်သွၼ် 2 ပွၵ်ႈ။သင်ဝႃႈၽိတ်းယဝ့် ဢမ်ႇမီးၶၼႅၼ်ႊသင်ယဝ့်သေ ပၢင်သွၼ်ၵေႃႈ သမ့် ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၼႆၸိုင် တေလႆႈပႂ့် 1 ပီ ၸင်ႇတဵမ်ၶိုၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၼႆ့ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ထႅင်ႈ ၸင်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈ ၶၼႅၼ်ႊတဵမ်ၶိုၼ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း