Saturday, June 15, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇလူတ်းယွမ်း လွင်ႈၶဵင်ႈမၢႆမီႈတေႃႇႁႅင်းၵၢၼ်

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူတ်းယွမ်းမၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႆႉတေႃႇႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းဢၼ်ဝႆႉၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်။


ဝၼ်းတီႈ 02-05-2018 ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ မၢႆမီႈသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်မီးသုၼ်ႇယူႇသဝ်းၵႂႃႇမႃးလႆႈ ။

- Subscription -

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ- ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၵူႈတီႈ ၸွမ်းပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈလိုဝ်ႈ သဝ်းၸွမ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈလႆႈၵူႈတီႈ ၊ ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင် တေဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈႁႅင်း ၵၢၼ်ပူၼ်ႉလိူဝ် ၊၊ လူတ်ႉယွမ်းတၢမ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇ မီးဝတ်းဝႂ်တေၺႃး တူၵ်းၶွၵ်ႈ 5 ပီ ၊ မႂ်ငိုၼ်း 20,000 ၿၢတ်ႇထိုင် 100,000 ၿၢတ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢႆႈပဵၼ် မႂ်ငိုၼ်း 5,000 ထိုင် 10,000 ၿၢတ်ႇ။ ပေႃႈလဵင်ႉ ၊မႄႈလဵင်ႉဢၼ်ၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း 400,000 ထိုင် 800,000 တေႃႇႁႅင်းၵၢၼ်   ၼိုင်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ယွမ်းလူင်လိူဝ် 10,000 တေႃႇ 100,000 ၿၢတ်ႇ။

ၸၢႆးပိူင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈဝႃႈ – “ တႃႇတေ မီးပၵ်းပိူင်ၼႆႉဢွၵ်ႇမႃး ၸုမ်းပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈလႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ၊ ဢၼ်မီးပၵ်းပိူင်ၼႆႉဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈတေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလီၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁဵတ်းၸွမ်း ၼင်ႇပၵ်းပိူင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈမီးၼၼ်ႉသေ ပေႃးမီးလွင်ႈဢမ်ႇၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼိူဝ်ႁဝ်းၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈလူဝ်ႇႁတ်းႁတ်းႁၢၼ် ႁၢၼ်သေ တွပ်ႇလၢတ်ႈယႃပေဝႆႉၸႂ်ၵူဝ်ႁႅင်းၼႃႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 01/04/2018 ၼႆႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတူဝ်ႈၸိုင်ႈထႆး ၶိုၼ်ႈၵႃႈၸၢင်ႈပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်တီႈဢေႇသုတ်း 308 ၿၢတ်ႇၼမ်သုတ်းပဵၼ် 330 ၿၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း