Tuesday, June 25, 2024

ၼႂ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 10 မိူင်းၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼမ်သုတ်း ထိၼိုင်ႈ

Must read

ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းလုၵ်ႈၸုမ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 10 မိူင်းၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမီးယူႇ 6 လၢၼ်ႉပၢႆ။ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼမ်သုတ်း ထိၼိုင်ႈ ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Asean လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်း Asean

Facebook ၶွင်ၸုမ်း Asean ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်မေႊဝႃႈ ၼႂ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 6 လၢၼ်ႉပၢႆၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈမႃး မီးယူႇ 2 လၢၼ်ႉပၢႆ။ လႆႈဝႃႈၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း 10 မိူင်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်း ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊမႃးမီး ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပၢႆ၊ ၼမ်သုတ်းထူၼ်ႈသွင်၊  မလေးသျိူဝ်းသမ်ႉ ပဵၼ်တီႈသၢမ်သေ မိူင်းလၢဝ်းလႄႈ မိူင်း ၵမ်ႊပေႃႊတီႊယႃး ပဵၼ်တီႈ 4 လႄႈ တီႈ5။

ၸုမ်းပၵ်းတႃၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ် ယင်းလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈႁူဝ်ၼပ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇမီးမိူင်းမလေးသျိူဝ်းလႄႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ယင်းတေၸၢင်ႈၼမ်လိူဝ် ဢၼ်ၸုမ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႆႉလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MWRN ၼႅင်ႈသၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပၵ်းတီႈ မႁႃၶျႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း  မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸဵမ်ပိုင်းမီးဝႆႉ 4 လၢၼ်ႉ။ ဝၢႆးၼႆႉၵေႃႈ ဢၼ်လၵ်ႉဢွၵ်ႇမိူင်းသေ ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ၼိုင်ႈပီဢမ်ႇယွမ်း 2 သႅၼ်ၵေႃႉ- ဝႃႈၼႆ။

Photo credit to mmtimes – ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်တေမီးသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းတီႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၸုမ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ မိူဝ်ႈပီ 2007 တီႈပၢင်ၵုမ် ASEAN ပွၵ်ႈၵမ်း 12 ဢၼ်ႁဵတ်းတီႈမိူင်း ၾိလိပ်ႉပိၼ်း ၼၼ်ႉယူႇ ။

ၼႂ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ –  တၵ်းလႆႈၼပ်ႉယမ်ၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈလၢင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းမၼ်းသေ တေလႆႈ ယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉဢၼ်ၸိူဝ်းၶဝ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉ   ၊ တေလႆႉယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ်ထၢၼ်ႈယူႇထၢၼ်ႈၵိၼ်ပိူင်ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

EU ႁူမ်ႈတုမ်ယူႊရူပ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးဝႃႈ ၼႂ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ  ႁႅင်းၵၢၼ်ၼၢင်းယိင်း ၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေးသျိူဝ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇမိူင်းမီးယူႇ 10 လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – 7 Day

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း