Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Asean

မိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁႃငိုၼ်းလႆႈဢႄႇသုတ်း ၼႂ်း  ASEAN

ၸုမ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လုမ်ႈၾႃႉ IMF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ -ၼႂ်း ASEAN ၼႆႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းလၢဝ်းလႄႈ မိူင်းတီႇမေႃးဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵႃႈႁႅင်းဢႄႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးၼပ်ႉတူၺ်း ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2024 ၼႆႉၵူၺ်း တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊသဵင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ ပေႃးၽတ်ႉၽဵင်ႇၸိုင် ငိုၼ်းၶဝ်ႈၶဝ် ၼိုင်ႈ ၵေႃႉ မီး...

ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းၸုမ်း ဢေႊသီႊယၼ်ႊ ႁွၼ်ၼမ်ႉၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း

ပၢင်ၵုမ်သုတ်းယွတ်ႈဢေႊသီႊယၼ်ႊ ပွၵ်ႈၵမ်း 43 ဢၼ်တႄႇႁဵတ်းဝၼ်းထီႉ 5 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 7 ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးသင်ၽွင်ႈၼႆ တေယွၼ်းပၢႆးၼႄပၼ်ၵႂႃႇဢိတ်းဢွတ်းၶႃႈၼေႃႈ။ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်သုတ်းယွတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 42 ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မႄႊၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေႃႉတႄႉ ၸွမ်ႇၸိမ်ႈၸွမ်းတၢင်ႇလွင်ႈၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 2-3 တွၼ်ႈၵူၺ်း။ ၵမ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ ၶေႃၶေႃႁင်းမၼ်း...

ၼႂ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 10 မိူင်းၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼမ်သုတ်း ထိၼိုင်ႈ

ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းလုၵ်ႈၸုမ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 10 မိူင်းၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမီးယူႇ 6 လၢၼ်ႉပၢႆ။ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼမ်သုတ်း ထိၼိုင်ႈ ။ Facebook ၶွင်ၸုမ်း Asean ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်မေႊဝႃႈ ၼႂ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 6 လၢၼ်ႉပၢႆၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈမႃး မီးယူႇ 2 လၢၼ်ႉပၢႆ။ လႆႈဝႃႈၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img