Tuesday, June 25, 2024

လူတ်ႉၵႃးတေႃႉသူင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈၾႆးမႆႈ ၵူၼ်းတၢႆ 20 ၵေႃႉ

Must read

လူတ်ႉၿတ်ႊသ် တေႃႉသူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၵုင်းထဵပ်ႈ မႃးတေႃႇဝႂ်ဝီႊသႃႊ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ (ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တၢၵ်ႇ-မႄႈသွတ်ႇ၊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 20 ၵေႃႉ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 1 ၵေႃႉ၊ လွတ်ႈသၢႆၸႂ် 29 ၵေႃႉ။

ภาพ หนังสือพิมพ์ปิงเมย

ၽေးဢုပၢတ်ႈ ၾႆးမႆႈလူတ်ႉၵႃး/လူတ်ႉၿတ်ႊသ်သွင်ၸၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢိူင်ႇမႄႈထေႃႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းတၢၵ်ႇ-မႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ။ ပဵၼ်မိူဝ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 29 ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ၊ ၼႂ်ဝၼ်းတီႈ 30/03/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 1 မူင်းပၢႆ။ မီးၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းလူတ်ႉၵႃး ပႃးတင်းၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ တင်းမူတ်း 50 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မဝ်လူတ်ႉၿတ်ႊသ်ႊလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) မႃးတေႃႇဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်း (ဝီႊသႃႊ) တီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇသေ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ။ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၵုင်းထဵပ်ႈၶိုၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မႃးၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ- သိုဝ်ႇထႆး ပိင်းမိူၺ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

ภาพ หนังสือพิมพ์ปิงเมย

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမႄႈထေႃႉ၊ ၸုမ်းၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်၊ လႆႈၵႂႃႇႁၼ်တူဝ်တၢႆၾႆးမႆႈၵိုၵ်းလူတ်ႉတင်းမူတ်း 20 ၵေႃႉ (ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇပိင်းမိူၺ်း ဝႃႈ21 ၵေႃႉ)၊ ၵွပ်ႈၾႆးမႆႈတူဝ်ၶဝ်ၶႅမ်ႈလမ်ဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၽႂ်ပဵၼ်ယိင်း ၽႂ်ပဵၼ်ၸၢႆး။ ပၢႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇလူတ်ႉၵႃးလႆႈ 29 ၵေႃႉ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၵိူတ်ႇၽေးၾႆးမႆႈၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇထႆး “ၶၢဝ်ႇသူတ်ႇ” ႁၢႆးငၢၼ်းပႃးဝႃႈ- ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၶီႇလူတ်ႉလမ်းၼႆႉမႃး သူႇလႅၼ်းယႃႈသေ ဢဝ်ဢူတ်းလႅၼ်းယႃႈထိုမ်ႈပႅတ်ႈၼိူဝ်လူတ်ႉ။ ဢူတ်းလႅၼ်းယႃႈတူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းႁွင်ႈဝႆႉၶူဝ်းၶွင်သေ ၵိူတ်ႇၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

ภาพ หนังสือพิมพ์ปิงเมย

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း