Thursday, July 18, 2024

တႃႇ RCSS လႄႈ TNLA တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈဢုပ်ႇၵုမ် ငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ

Must read

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (TNLA) ၶဝ်ၶပ်းၶိုင်ဝႆႉ တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ သေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသွင်ၾၢႆႇလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပဵၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ- ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး လၢတ်ႈ။

တပ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း TNLA

“ႁဝ်းၶႃႈယင်းပႆႇလႆႈလၢတ်ႈၵၼ်၊ ဝၼ်းမၼ်းတေပဵၼ်ဝၼ်းလႂ်ပႆႇႁူႉ။ တေပဵၼ်ႁူပ်ႉၵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ႁူပ်ႉၵၼ် ႁိုဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ပေႃးဝႃႈတေပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၼႆၵေႃႈ တၵ်းတေလႆႈပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ဢၼ်မီးလွၼ်ႉၵႅၼ်မၼ်း။ ပေႃးဝႃႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် သင်လႆႈၼႆၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်မႃး၊ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈသင်။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တေလႆႈမႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ငူပ်ႉငီႉၵၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တင်းသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ တေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ၵူႈလွင်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တေလႆႈၸွမ်းပၼ်ၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၶႂ်ႈပဵၼ်။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တေလႆႈတူၺ်းၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ”- ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး လၢတ်ႈ။

- Subscription -

“သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈႁဝ်းမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼႆၸိုင် ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယူႇၵေႃႈမိူၼ်တင်း ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵူၺ်း၊ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈသင်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸူဝ်ႈပႆႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ တင်းသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ ငဝ်းလၢႆးမီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈမႃးငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ”- ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း TNLA တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2018 တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ RCSS တင်း TNLA သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ယင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမတေႃႇထႅင်ႈ။ ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉႁႃယဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ၾၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းဝိၼ် တိုၵ်းသိုၵ်း ယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်း သွင်ၸုမ်းၼႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးယူႇတၢင်းဢိူင်ႇ မၢၼ်ႈၸၢမ်၊ ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းၸူဝ်ႈၸႃႈဝူင်ႈဝၢင်ႈ 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်း ဝူင်ႈၵၢင် RCSS တင်း TNLA တႄႉယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတၢင်းမၢၼ်ႈၸၢမ် ၼမ်ႉတူႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈတေပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

TNLA တင်း RCSS ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝၢႆးလင် RCSS လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်း NCA သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင်။ သွင်ၾၢႆႇတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2015 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ သွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ ႁႃတၢင်းတႃႇတေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇပဵၼ်လႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း