Tuesday, June 25, 2024

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ 16 ၵေႃႉ တီႈၵဵင်းသႅၼ်

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 16 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ တေဢၢင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈတီႈၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး။

Photo by Chiang Mai News

ဝၼ်းတီႈ 23/04/2018 ပလိၵ်ႈထႆး ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉၵႃးဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-လၢဝ်း သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း သေ မုင်ႈၼႃႈၸူးတၢင်းၵဵင်းသႅၼ် တီႈဢိူင်ႇပူင်ႇၼွႆႉ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းလူတ်ႉၵႃး၊ ထူပ်းႁၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 16 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Chiang mai news ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈထႆး လႆႈထဵတ်ႈထၢမ်သေ “ လႆႈႁပ်ႉႁူႉပဵၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ယိပ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးဝႂ်တၢင်ႇဢၼ် ဢၼ် ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ ပိုၼ်ႉ တီႈ။ ႁႅင်းၵၢၼ် 16 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈပၼ်ၵႃႈၵူၼ်းဢဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼိုင်ႈ ၵေႃႉလႂ် 3500 ဝၢတ်ႇ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႅၼ်ပၢႆ” ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 16 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆသေ တေၵႂႃႇတၢင်းၵဵင်းသႅၼ် မုင်ႈၼႃႈၶဝ်ႈၸူးတၢင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတင်းမူတ်း တေဢုပ်ႇတၢင်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းမၢၼ်ႈသေ သူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဓါတ်ပုံ – မြို့နယ်ထွေ/အုပ်

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ tachileik.net ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 113 ဝၼ်း ပီ 2018 ၼႆႉ ယူႇတီႈတၢင်း ၾၢႆႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ၼၼ်ႉ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူင်ႇမွပ်ႈပၼ် ၼႂ်းမိုဝ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တၢင်းၾၢႆႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တင်းမူတ်း 256 ၵေႃႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢၼ်လႆႈသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ႁႅင်းၵၢၼ် ဝတ်းဝႂ်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မူတ်း ဢႃယု၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းဢွင်ႈတီႈ၊ မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် တိုၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၵူၺ်းၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း