Thursday, July 18, 2024

ၽွင်းတၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ENAC

Must read

သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ) ENAC ဝၢင်းၽႅၼ် ဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ၾိုၵ်းၾွၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းမႆႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း  ၺႃးၽွင်းတၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းထႆး  တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး သင်ႇႁၢမ်ႈလႄႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 25-26/ 4 /2018 ၼႆႉ သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ) ENAC ဝၢင်းၽႅၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈ ႁူင်းႁႅမ်း ဢမူဝ်ႊရႃႊ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ။ ၺႃး ၽွင်းတၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းထႆး ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိၼ်ႇၸေႃႇ ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထႆး ႁၢမ်ႈႁႅတ်ႉ လႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ၼၼ်ႉ လႆႈၸိူင်ႉၵၢတ်ႈဝႆႉ။

“လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ ပၢင်ၵုမ် workshop ၶွင် ENAC ၵူၺ်း၊ ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၺႃး ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိၼ်ႇၸေႃႇ ႁၢမ်ႈႁႅတ်ႉမိူၼ်ၵၼ်” – ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈမွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မၢၼ်ႈ ဢၼ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊၵပ်းသၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တုၵ်းယွၼ်းလႄႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်။ ဢၼ်ၶပ်ႉၶိုင်ဝႆႉ ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ”- ၼႆ ၶူးသွၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႂ်ႇ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထႆးႁၢမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2017 လိူၼ်ၵျူလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 20-22 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်။ ၽွင်းၵူၼ်းလူင်တႆးႁွတ်ႈဝႆႉတီႈၵဵင်းမႂ်ႇသေ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽွမ်ႁၢၼ်ၶိၼ်ႇၸေႃႇ ၽွင်းတၢင်းသိုၵ်း(တပ်ႉလိၼ်၊ ၼမ်ႉ၊ လူမ်း) တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈထႆး ပိတ်ႉႁၢမ်ႈ လႄႈ ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈ ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ ၵႂႃႇ။

သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ENAC  – Ethnic Nationalities Affairs Center (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ) ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵမ်ႉၵႅမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ် ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊတရႄႊၻီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ ၼႆသေ ၵေႃႇတင်ႈ မႃး မိူဝ်ႈပီ 2013 ၊ မီးၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၸုမ်းၽူႈႁူႉၽူႈႁၼ် ၶဝ်ၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉ တင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း