Saturday, June 15, 2024

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸဵဝ်းႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး/ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ – ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢဝ်ဝႂ်မၢႆ  တူဝ် ၊ ဝႂ်ၶိဝ်းတႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇ ၊ ၵႂႃႇႁဵတ်းၶပ်းၶိုင် ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈဝႆးဝႆး။

- Subscription -

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ လၢဝ်း၊ ၵမ်ႊၿူႊၶျႃႊ ၸိူဝ်းဢၼ်ယွၼ်းဝႂ်ၶဝ်ႈထႅဝ်တႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်ဝႆႉၽွင်း လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁိပ်ႈ ၼႅတ်ႈၵႂႃႇၶပ်းၶိုင်ႁႂ်ႈယဝ်ႉၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 11/06/2018 ၼႆႉ။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇမၢႆမီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၸႂ်ၵႂႃႇႁဵတ်းဝႆးဝႆး ပေႃးပူၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉ မၼ်းတေယၢပ်ႇ ပေႃးဝတ်းဝႂ်ႁဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၼႆ တေယူႇယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် မီးၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူတ်ႇထတ်းယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/04/2018ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တီႈပွၵ်ႉၸၢင်ႉ ၵၢၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်လွင်ႈဝတ်းဝႂ် ပေႃးမီးဝတ်းဝႂ် တဵမ်ထူၼ်ႈၵေႃႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈပၵ်းပိူင်ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး၊ ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးဝတ်းဝႂ်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ/ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်သင်ၸိူဝ်းၼႆႉတေ ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇမႂ် ငိုၼ်းလႄႈ သူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း