Saturday, July 20, 2024

ထႆးဢိုတ်းႁူင်းၵၢၼ်ႁဵင်ပၢႆလႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၼမ်

Must read

ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပိၵ်ႉႁပ်ႉၵႂႃႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူင်းၵၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ လႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ၶိုၼ်းၼမ်။

ႁၢင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈဢၼ်ပိၵ်ႉၵႂႃႇ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁၢမ်းၵၢၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႉဝႃႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉပႅတ်ႈမီးၵႂႃႇ 1400 ႁူင်းယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ႁူင်းၸၢၵ်ႈဢၼ်ဢဝ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ  မိူင်းၶႄႇမႃးၸႂ်ႉ တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်တႃႇသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇၶိုၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် မီးလွင်ႈထဵတ်ႈထတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၶူဝ်းတေႃႇ မိူင်းၶႄႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (ဝူႊႁၢၼ်ႊ) ၽႄႈဝႆး။

- Subscription -

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းတင်းၼမ်လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းထႆး  ႁၢမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

ႁူင်းၸၢၵ်ႈယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၶိူဝ်ႊလဵၼ်ႈႁႅင်းတီႈဝဵင်းပၢင်ႊပူႊ ၸေႈတွၼ်ႈ သမုတ်ႇသႃၶွၼ်ႊ မိူင်းထႆး ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉႁပ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/3/2020 ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် 1000 ပၢႆ ၊ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လွၼ်ႉလွၼ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးၶူဝ်းတႃႇဢဝ်မႃးၸႂ်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆဢွၵ်ႇ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၵေႃႈသုမ်းၵေးလၢင်းမၼ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ လႆႈပိၵ်ႉပႅတ်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တေပၼ်ၶိုၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းဝႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈပႆႇလႆႈ။ –  မဢေး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈယဵပ်ႉသိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈ။

တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးၵူၼ်းၶႄႇတႄႉ လႆႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယိပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၾၢႆႇၵုမ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ၸၼ်ႉတႅမ်ႇသုတ်းၵေႃႈ ႁေႃႈရူတ်ႉႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းထႆးၸိူဝ်းၺႃးလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈၵၢၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵႂႃႇႁႃႁႂ်ႈၾၢႆႇ ၵုမ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸွႆႈၶိုင်ပၼ်ၸတ်းပၼ်ၶဝ်ယူႇ – မဢေး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ် ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းငၢၼ်းယဝ်ႉ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇပတ်းၽဵဝ်ႈ ၾၢႆႇမူတ်းသႂ် ၸွမ်းၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းၺႃးလူတ်းႁႅင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇမီး ၶႅၵ်ႇမႃးဢႅဝ်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းလႄႈ လၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ် ၶၢႆၶူဝ်းတွၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၼမ်။ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၺႃးပူတ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢႆမီႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၺႃးတီႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၵေႃႈမီး။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၼႂ်းလိူၼ်႞သွင်လိူၼ် ႁူဝ်ပီ 2020 ၼႆႉမႃး ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်လႆႈတေႃႇ ဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်။ လႆႈၸႂ်ႉငိုၼ်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၵမ်ၵိၼ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းလႆႈႁွမ် ၵေႃႈ လႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၵေႃႈမီးၼမ်။ ၸိူဝ်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵူၺ်း ပႃးၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃး (ၶမဵၼ်) ၵေႃႈပႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း