Tuesday, June 18, 2024

ၵႃးလူင် မူႇၸေႊ လႃႈသဵဝ်ႈ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၺႃးႁႄႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇရူတ်ႉၵႃးလူင် ဢၼ်လႅၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ – လႃႈ သဵဝ်ႈ ၼိုင်ႈလမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 60 သႅၼ်ပျႃး။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ၵႃး 12 လေႃႉ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၺႃးသႂ်ႇၶွၼ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းၼိုင်ႈပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ရူတ်ႉ ၵႃး လူင် တီႈမၢၼ်ႈၼိဝ်ႉ – တႃႈလူင် ၼႂ်းၵႄႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ – 105 လၵ်း (ယၢၼ်ၵႆတင်း 105 လၵ်း မွၵ်ႈ 7 လၵ်း) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ဢၼ်လႅၼ်ႈတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ပဵၼ်သိုၵ်းၶၢင်ၶႃႈဢေႃႈ။ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းၶၢင် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၶႃႈ။ ၵႃးလူင် တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၼိုင်ႈလမ်းၼႆႉ ၶဝ်ယွၼ်း 60 သႅၼ်ပျႃး။ ၵူၼ်းႁေႃႈ ၼိုင်ႈ ၵေႃႉ 5 သႅၼ်။ ႁူမ်ႈၵၼ် တေပဵၼ် 65 သႅၼ်ပျႃး”ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ၵႃး 12 လေႃႉ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၺႃးသႂ်ႇၶွၼ်ႇ

ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵႃးလူင် 12 လေႃႉလႄႈၵႃးလူင် 22 လေႃႉ။

ၸဝ်ႈၵႃးလူင် 12 လေႃႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈၼိူဝ်တၢင်းၼၼ်ႉ ႁၼ်မီးသိုၵ်း 5-6 ၵေႃႉ။ ႁႄႉၵႃးလူင် 12 လေႃႉ တင်း 22 လေႃႉ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈလူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ မူႇၸေႊၼၼ်ႉသေၵဵပ်း။ ဢွင်ႈတီႈၼႆႈ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၵႆႉၵႆႉမီး လွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/2/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၵဵပ်းယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ပႆႇႁိုင်သင်ၼႆႉ သမ်ႉမႃးၵဵပ်းထႅင်ႈၵမ်း ၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵႃးလူင် 12 လေႃႉ ၺႃးၽဝ်လမ်းၼိုင်ႈ ထၢင်ႇတႄႉ ၶဝ်ငူပ်ႉငီႉ ၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၽဝ်ႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ဝႂ်တိုတ်းငိုၼ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ

ၵႃးလူင် ဢၼ်ၺႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃး 2/3/2020 ၼႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈယင်းပႆႇလႆႈၶၢႆႉတီႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ တင်းမူတ်းၵိုတ်းဝႆႉ 5 လမ်း၊ ၵႃး 12 လေႃႉ 4 လမ်းလႄႈ ၵႃး 22 လေႃႉ 1 လမ်း ဝႃႈ ၼႆ။

လွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉၵႂႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ။ မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇသုမ်ႇငမ်း သင် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း