Saturday, July 20, 2024

လုမ်းၽွင်းတၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

Must read

တွၼ်ႈတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းမႄးလူင်ႈၼႃႈပၼ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊတေမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ် ၶၢမ်ႈမိူင်း ပၢတ်ႉသပွတ်ႉ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇဝႆႉပၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၊ ၸိူဝ်းမီးသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း(ဢဵင်ႇထွင်ႇၸုၸႃႈယိၼ်း မိူင်းႁဝ်း) ၼၼ်ႉ တၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႂ် တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလုမ်းတၢင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉဝႃႈ တၢဝ်းလူတ်ႉဢဝ် ဝႂ်ပႅပ်ႇၾွမ်ႊ 15 (ပူင်ႇၸၢၼ်ႇ 15- ဝႂ်တႃႇတၢင်ႇယွၼ်း တႃႇပၼ်ၶႅပ်းမႄး) တီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (www.mofa.gov.mm) ဢမ်ႇၼၼ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ  (https://www.mebangkok.org/) ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇဢဝ်ဝႂ်ၾွမ်ႊတီႈလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၵဵင်းမႆႇ၊ မႄႈသွတ်ႇ၊ ရၼွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ထႅမ်ၶေႃႈမုၼ်းယဝ်ႉသူင်ႇထိုင်လုမ်းတၢင်ၶိုၼ်းတင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽွင်းမိူဝ်ႈသူင်ႇၶိုၼ်းဝႂ်ၾွမ်ႊၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈဢဝ် ၽိုၼ်မိူၼ် (ဢဵၵ်ႇၵသၢၼ်) ပၢတ်ႉသပွတ်ႉၼႅပ်ႇသႂ်ႇပႃး ၊ တႅမ်ႈပႃး မၢႆၾူၼ်းတီႈၵပ်းသိုပ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈပေႃးမီးၵေႃႈ မၢႆဢီးမေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ႇဝႆႉပႃး။ ၶျုတ်ႉဝႂ် ၾွမ်ႊၼၼ်ႉ တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်  သူင်ႇၸွမ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇၸွမ်းတိူၵ်ႈလိၵ်ႈ (ပၢႆႊသၼီႊ) ၸူးထိုင် လုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈတီႈ မၢႆ No.110, Sathom Nua Road, Bangkok 10500  ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇၸွမ်းဢီးမေးၶိုၼ်းတီႈမၢႆဢီးမေး [email protected]

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ (မျၢၼ်ႇမႃႇၵွင်ႇၸိတ်ႉဝုၼ်ႇယူင်း) ဢၼ်ပၵ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

ယူႇတီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းယူႇတီႈ ၵဵင်းမႆႇ၊ လမ်းပုၼ်း လမ်းပၢင်း၊ ဢုတ်ႇတရတိတ်ႇ၊ ၽရႄႉ၊ ၼၢၼ်ႉ၊ ၽယၢဝ်း၊ ၵဵင်းႁၢႆး၊ မႄႈႁွင်ႈသွၼ်တႄႉ တိတ်းတေႃႇၸူး လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ (မျၢၼ်ႇမႃႇၵွင်ႇၸိတ်ႉဝုၼ်ႇယူင်း) ဢၼ်ပၵ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ လုမ်းတၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉယိင်ႈၶႅၼ်းတေတိူဝ်း ငၢႆႈလူမ်ဝႆးလီ ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 /7/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းဝၼ်းတီႈ8 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ။ ႁႂ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ယိုၼ်ႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၽႂ်မၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/7/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/8/2020 ။ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊတေထတ်းထွင်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11 ထိုင် 17 /8/2020 ။

သင်ဝႃႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉၸိုင် ၸင်ႇတေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် တႃႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သူၼ်းတုမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉယူႇၼၼ်ႉတႄႉ တႄႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 ဝၼ်း ပုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း