Saturday, July 20, 2024

လွင်ႈတေႃႇဝတ်းဝႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတီႈၵဵင်းမႆႇ  ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ

Must read

လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈတေႃႇဝတ်းဝႂ် ပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် (One Stop Service) ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19) ဢၼ်လၢမ်းၽႄႈၸပ်း  ဝႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Zom Leng- ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢွၼ်ၵၼ်တေႃႇဝတ်းဝႂ်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/3/2020 ၵႂႃႇ ယူႇတီႈလုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး တွၼ်ႈ ၼိူဝ် သင်ႇဢိုတ်း/ ပိၵ်ႉ သုၼ်တေႃႇဝတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် (One Stop Service) ႁၢၼ်ႉတေႃႇငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ   ယဵၼ်ဝၢႆးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ တီႈၵဵင်းမႆႇတႄႉတႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ၼႆႉၵွၼ်ႇ။ သင်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ တၢင်းမူတ်းလီၶိုၼ်ႈမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇ ယဝ်ႉၸိုင် ၸင်ႇတေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ပိုတ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်း- ဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်း ၸႂ်ႉပေႃႈလဵင်ႉ/ မႄႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) ၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇယိုၼ်ႈဝႆႉ Name List (လၢႆးၸိုဝ်ႈ) ဝႆႉဢွၼ်တၢင်း ၵွၼ်ႇတေသဵင်ႈဝၼ်းတီႈ 31/3/2020 ၼႆႉ။ သင်ဝႃႈ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉၸိုင် ႁႅင်း ၵၢၼ်ႁဝ်း ယႃႇပေၽူမ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇလိူတ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းဢီႈသင် ယူႇဝႆႉႁဵတ်းၼၼ်သေၵွၼ်ႇ  တေႃႇပိူၼ်ႈပေႃး ပိုတ်ႇသုၼ် (One Stop Service) ၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Zom Leng- ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢွၼ်ၵၼ်တေႃႇဝတ်းဝႂ်

ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ် မိူၼ်ၼင်ႇ တေႃႇဝီႊသႃႊ၊ ဝႂ်ႁဵတ်း ၵၢၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းဝၼ်းလဵဝ် ယဝ်ႉဝၼ်းလဵဝ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (One Stop Service) ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႞ ဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွၼ်း 1,000 ၵေႃႉ။

ၽူႈႁပ်ႉႁဵတ်း(ၼၢႆးၼႃႈ) ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သုၼ် (OSS) တႄႉ တႄႇမိူဝ်ႈ ၽုၵ်ႈၵႂႃႇ သင်ႇဢိုတ်းယဝ်ႉ တီႈၵဵင်းမႆႇတႄႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ လွင်ႈတေသိုပ်ႇတေႃႇ ဝတ်းဝႂ်ၵႂႃႇ  ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸတ်းႁႃငၢၼ်းၶဝ် ပႆႇလၢတ်ႈသင်မႃးၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼိုင်ႈဝၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉႁႅင်းၵၢၼ်မႃးတေႃႇဝတ်းဝႂ်ၵၼ် တေမီး 1,300 ၵေႃႉၼႆႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် သွင်ၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇၼိုင်ႈဝၼ်း တေမီး 500 ထိုင် 1,000 ၵေႃႉၵႃႈၼႆႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၸမ်သုတ်းယဝ်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးတေႃႇ  ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈတေပိုတ်ႇသုၼ် (OSS) ၶိုၼ်းၼႆႉ တေပိုတ်ႇဝၼ်းလႂ် လိူၼ်လၢႆၶိုၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ။ ယွၼ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ၼႆႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်း ၸပ်းဝႆးၼၼ်ႉယဝ်”ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး သင်ႇႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် တေႃႇဝတ်းဝႂ်လူၺ်ႈလၢႆးOne Stop Service – OSS  ၼႆႉ တင်ႈဢဝ် 16/12/2019 ထိုင် 31/3/2020။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းတေႃႇဝတ်းဝႂ်ၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးတေယိုတ်ႈပၼ်ထႅင်ႈယူႇလႆႈငိၼ်းၼင်ႇၼႆသေတႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃးဝႃႈတေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ် တင်းမူတ်းတေမီး မွၵ်ႈ 1 သႅၼ်ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ် လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 3 လၢၼ်ႉ ထိုင် 4 လၢၼ်ႉၵေႃႉ။ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်တင်းႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းလၢဝ်းလႄႈ တင်းမိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃးၸိုင် တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉ ထိုင် 6 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၽႂ်မၼ်း သင်ႇဢိုတ်းသုၼ် (One Stop Service – OSS) တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19 ၵႂႃႇၵေႃႈမီး လၢႆလၢႆတီႈ ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း