Saturday, July 20, 2024

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼွၼ်းတၢႆဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢႆယွၼ်ႉလွင်ႈသင် ပႆႇလႆႈႁူႉ

Must read

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼွၼ်းတၢႆဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆယွၼ်ႉသင် ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ/ လုင်းၼၼ်ႇတေႃး ဢႃယု 43 ပီ ဢၼ်လႆႈၼွၼ်းလူႉတၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုင်းၼၼ်ႇတေႃး ဢႃယု 43 ပီ ၼွၼ်းတၢႆဢိင်တီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉ တီႈဝႆႉရူတ်ႉတၢင်းၼႃႈႁွင်ႈသဝ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈၼိုင်ႈ တၢင်းလင် ၵၢတ်ႇထႃးၼိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ မၼ်းၸၢႆးတၢႆ ယွၼ်ႉသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်မၼ်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၶႃႈ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ လူႉတၢႆဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇ တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇ ဝႃႈတၢႆယွၼ်ႉသင် လွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ/ လုင်းၼၼ်ႇတေႃး ဢႃယု 43 ပီ ဢၼ်လႆႈၼွၼ်းလူႉတၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆ လုင်းၼၼ်ႇတေႃး သူင်ႇတီႈႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႇသေ ၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်း လွင်ႈၵၢၼ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆးယူႇ ၼႆယဝ်ႉ

“မၼ်းၸၢႆးတၢႆယွၼ်ႉသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁူင်းယႃဝႆႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၵွင်ႈထၢႆႇၵမ်းသိုဝ်ႈ (ၵွင်ႈဝူင်းၸွၼ်း) CCTV ဢၼ်တိတ်းဝႆႉၸွမ်းႁွင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇ” ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လုင်းၼၼ်ႇတေႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ဢုတ်ႇ ၼႃးလေႃး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းဝီႉလႄႈ ပႃႈယုမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း