Saturday, June 22, 2024

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵဵင်းမႆႇ ႁပ်ႉတၢၼ်းၶူဝ်းၶွင် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်

Must read

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၵပ်းသၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၸတ်းႁႃၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈ ၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။

Photo: by ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/05/2020 ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ)၊ သမႃးၶူမ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) ဢိၵ်ႇ တၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵပ်းသၢၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ သူၼ်းတုမ်ႁပ်ႉတၢၼ်း ႁပ်ႉၸႃႇၵ (လူႇၶၢမ်ႇ) ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈတႆး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇတၢင်းမိူင်းၾၢင်၊ ၶျႆးပရႃႇၵၢၼ်း၊ မႄႈဢၢႆး၊ တႃႈတွၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၼမ်းမႃးၸႅၵ်ႇၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူတ်ႇမႆႈ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 ၼၼ်ႉ တၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ သမႃးၶူမ်း ဢိၵ်ႇတၢင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉၸႃႇၵ (ႁပ်ႉပရိၸႃႇၵ) တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး တၢင်းမိူင်းၾၢင် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈလၢၼ်း၊ ဝတ်ႉဝဵင်းဝၢႆ၊ ႁူဝ်ၾၢႆ ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼႆႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈ ဝတ်ႉမိူင်းၼွင် မႄႈဢၢႆး၊ ဝတ်ႉတႃႈတွၼ်း၊ ဝတ်ႉမႄႈသၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈသေ ယူႇတီႈတၢင်း ပေႃႈၵမ်ႇၼၼ်း (ပူႇႁဵင်) ၵဝီး ယွတ်ႈသႅင် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆးၵေႃႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်မႃးႁူမ်ႈႁွမ်းတၢၼ်း တင်းၼမ်။ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉၵႂႃႇထႅင်ႈတီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်၊ ပေႃးဝႃႈႁပ်ႉတီႈမွၵ်ႇၸၢမ်မႃးယဝ်ႉ ၼႆၵေႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ  လႆႈမႃးဝႄႉၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်းလဵဝ် တႃႇ34 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတင်းမူတ်းမီး 103 ၵေႃႉ”-ဝႃႈၼႆ။

Photo: by ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ပီႈၼွင်ႉတႆး မႃးႁပ်ႉဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ

ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈမႃးတင်းသဵင်ႈ မီးၸဵမ်ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇႁႅင်းငိုၼ်းတွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တၢင်းၶူင်းၵၢၼ်လူင် လွႆဢၢင်ႇၶၢင်ၵေႃႈၸွႆႈမႃး၊ ၸွႆႈမႃးပဵၼ်ၽၵ်းယိူဝ်ႈ ၼၢင်းၶဵဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 12/05/2020 ။ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉထႅင်ႈပဵၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမီႇၼမ်ႉမၼ်း၊ ၵိူဝ်၊ ၽွင်ဝၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/05/2020 ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉဢဝ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်တၢင်းႁူင်းပလိၵ်ႈၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်း ယွၼ်ႉၶူဝ်းၶွင်မူတ်းပႅတ်ႈ။ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းမႃးတီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ 15/05/2020 မႃးတုင်းႁပ်ႉဢဝ် ၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် မီးတႃႇ 10 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း -ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 17/5/2020 ၼႆႉၵေႃႈ တေၸႅၵ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ ၼႆႉၵေႃႈမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸဝ်ႈသတ်ႉထႃးမႃးၸွႆႈဝႆႉယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ သမႃးၶူမ်း ဢိၵ်ႇ တၢင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ႁပ်ႉၸတ်းၵၢၼ်ၶိုင်ပွင်ပၼ်-ၸၢႆးသႅင်ယ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

Photo: by ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင်

သင်ၶၸဝ်ႈ တၢင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢၼ်မီးၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပရႃႇၽတ်း ၸၼ်ႉတရင်းသီ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ၊ ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ)၊ သမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶွင်ၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ တူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်း တူၵ်းၵိၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူတ်ႇမႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်းပဵၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼမ်ႉမၼ်း ၶႆႇၵႆႇ ၶဝ်ႈသွႆးႁႅင်ႈ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉ၊ ၵိူဝ်၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈၶႅပ်း၊ ဢီႇမဵတ်ႈႁႅင်ႈ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်းၶဝ်ႈပွင်း၊ ၼူမ်းၵွင်ႇ၊ ၼမ်ႉသူမ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းတူၵ်းၵိၼ်းလိူဝ်ႁႅင်းသေ မႃးယွၼ်းႁပ်ႉတုင်းဢဝ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵေႃႈမီးမႃးလၢႆမိူဝ်ႈလၢႆၵမ်း။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/4/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁႅင်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈမႃးႁပ်ႉဢဝ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမီး 113 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/5/2020 တၢင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး၊ သမႃးၶူမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸႅၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႃႇ 169 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း။ ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈတူၵ်းၵၢၼ် တူၵ်းငၢၼ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်သွင်လိူၼ်ၵေႃႈမီး-ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/5/2020 ၵေႃႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈတူင်ႇတၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းတူင်ႇတၢင်ႇသမိူင်း ႁၢင်ၻူင်း၊ ဝေႃႇသၢင်ႈ လႄႈ ၽၵ်းတူၵဵင်းမႆႇ တႃႇ 25 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း။

Photo: by ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆး တိုၵ်ႉၸတ်းၶူဝ်းၶွင် တႃႇၸႅၵ်ႇပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်

ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းထႆးပတ်းပိုၼ်ႉ လိုၼ်းသုတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 15/5/2020 ပွတ်းၼႂ်ဢွၼ်ဝၼ်းယၢမ်း 11:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မီး 3,025 ၵေႃႉ၊ လူႉသဵင်ႈ သၢႆၸႂ် 56 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ 115 ၵေႃႉ၊ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းႁၢႆယဝ်ႉ 2,854 ၵေႃႉ၊ မီးၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၽူႈၵူၼ်းလီ ၸိူဝ်းမၢၵ်ႈမီးၶႅၼ်းၸႂ်တင်းလၢႆ မီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇသတ်ႉထႃး ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတူၵ်းယၢၵ်ႈတူၵ်းၵိၼ်း ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈတိတ်းတေႃႇမႃးတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈလႆႈယူႇဢေႃႈ။

မၢႆၾူၼ်း 081-796-0123
မၢႆယေးငိုၼ်း
ชื่อบัญชี นางแสงระวี เทียล และ /หรือ นายชัยยะ คงชื่น และ /หรือ นายล้อมวงค์ ปันอิน
หมายเลขบัญชี 404-703617-1
ธนาคารไทยพาณิชย์

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း