Friday, May 31, 2024

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လိူၵ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ လႄႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလႆၢးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ၊ လိူၵ်ႈလႆႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ မႃးပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ။

Photo by TYO တႃႈၶီႈလဵၵ်း – ႁၢင်ႈ -ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇ လုင်းၸၢႆးမၢႆ မွပ်ႈ ၶိူင်ႈမၢႆ/ ၸုမ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးပၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ၸၢႆးၼုမ်ႇမၢဝ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 20/05/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေလိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ပွၵ်ႉသိူဝ်ၶမ်း (ႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း)။ လုၵ်ႈၸုမ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်တင်းမူတ်းမီးမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ။

- Subscription -

လုၵ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်လုင်းၸၢႆးမၢႆ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႃးလႆႈ 4 ပီယဝ်ႉသေ လိုဝ်ႈယင်ႉၵႂႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်သေလိူၵ်ႈဢဝ် ၸၢႆးၼုမ်ႇမၢဝ်ႉ ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပၢႆ မႃးပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ။ ႁဝ်းၶႃႈပၼ်တီႈယူႇၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးဢွၼ်ႁူဝ်မူႇၸုမ်း ။ ႁဝ်းၶႃႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးပွင်သၢင်ႈလႄႈပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ပူၵ်းပွင် လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းႁဝ်း ၼေႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတေလႆႈၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈသင်ႉ၊ တႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇလႆႈၶိုင်သၢင်ႈ ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ။ ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by TYO တႃႈၶီႈလဵၵ်း – ပၢင်ၵုမ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝၼ်းတီႈ 20/05/2023

ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ လိူၵ်ႈၸၢႆးၼုမ်ႇမၢဝ်ႉ ယူႇပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ပဵၼ်ၸၢႆးသူမ်ၵဵတ်ႇ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ပဵၼ်ၸၢႆးၸိင်ႇဢေး။ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပဵၼ်ၼၢင်းၵဵင်ႁွမ် ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYO လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾၢႆႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉတေမီးၾၢႆႇၾိင်ႈငႄႈ ၊ ၾၢႆႇငိုၼ်းတွင်း၊ ၾၢႆႇမၢႆမီႈ ၾၢႆႇပၢႆးမွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 15 ႁွင်ႈၵၢၼ် ၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်တင်းမူတ်းမီး 40 ပၢႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလိူၵ်ႈဢဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇလုင်းၸၢႆးမၢႆ ၊ လုင်းၸၢႆးမုင်ႉၼူၼ်း ၊ လုင်းၸၢႆးလူင်၊ လုင်းၸၢႆးၸိင်ႇၼ၊ လုင်းၸၢႆးၶမ်းမူၼ်း၊ လုင်းယီႈသႃႇ ၶဝ်ၸဝ်ႈမႃးပဵၼ် ၼႃယၵ မူႇၸုမ်း။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉတေမီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်တီႈ လုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉသိူဝ်ၶမ်း ၊ ဢၼ်လုင်းၸၢႆးယီႈသႃႇ ဢဝ်လိၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူႇတၢၼ်းဝႆႉပၼ်တႃႇမူႇၸုမ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း