Thursday, May 30, 2024

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၾိင်ႈငႄႈတႆး

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈ သင်ၶ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသေ ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၾိင်ႈငႄႈတႆးလၢႆသႅၼ်း ၊ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ ပႅင်းမႅတ်ႇၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး တႃႇယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ။

Photo : ႁၢင်ႈပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼမ်ႉလၼ်ႈ

ပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၾိင်ႈငႄႈတႆးၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ်မႃး လိူၼ် 11 မႂ်ႇ ၼိုင်ႈၶမ်ႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇသိမ်းပၢင်၊  ဢၢၼ်းပိုတ်ႇတေႃႇထိုင် ပီမႂ်ႇတႆးသေ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တႄႇသွၼ် 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ထိုင် 9 မူင်းၶိုင်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးဝၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢေႃႈၶႃႈ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ တႄႉၵေႃႈ ဢဝ်ၾိင်ႈငႄႈႁဝ်းတႄႇငဝ်ႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းႁဝ်းတေဢမ်ႇႁၢႆ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႈ ႁႂ်ႈမေႃၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် ။ ႁႂ်ႈၶဝ်မေႃၸွႆႈ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်သူၼ် ၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ၵၢင်းယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။ ၾိင်ႈထုင်းႁဝ်းယႃႇႁႂ်ႈႁၢႆဝၢႆးသေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉၶိုတ်းၵၢပ်ႈပႃးၶႃႈဢေႃႈ ” –  ဝႃႈၼႆ။ 

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉသေ သႅၼ်းဢႃယု 20 လူင်းတႂ်ႈ  ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ။ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈသွၼ်ဝၢႆးလင်ၵေႃႈ တေႁပ်ႉသွၼ် ၾိုၵ်းပၼ်ၵႂႃႇၶိူဝ်းယႂ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဝၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵွၼ်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းပႆႇသုၵ်ႉယုင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸတ်းမႃးၵူႈပီၶႃႈဢေႃႈ ။ႁဵတ်းမႃး 8-9 ပီယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ  ။ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝႃႇသႃ 3 လိူၼ်ၼႆႉ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇၵူႈပီၶႃႈဢေႃႈ။မၢင်ပွၵ်ႈတေႃႇပေႃးထိုင် ပီမႂ်ႇတႆးပုၼ်ႉဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ မီးလၢႆပိူင်လၢႆသႅၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးႁႆႇၵွင်ႁူမ်ႈသဵင် ၊ လၢႆးၵႃႈၼူၵ်ႉၵႃႈတူဝ်း ၊ လၢႆးၵႃႈပၼ်ႇၵွင်ႈ ၊ လၢႆးၵႃႈလၢႆးမိုဝ်းလၢႆးလႅဝ်း လႄႈ လၢႆးၶဵၼ်းၶဵၼ်းႁူဝ် ၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾိုၵ်းသွၼ်တီႈ ဝတ်ႉၽြႃးလူင်မႁႃႇမျၢတ်ႉမုၼိ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း