Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ထႅင်ႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈ လွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ (လွႆသူႉတွင်း) ၾၢႆႇ ဢွၵ်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း တီႈလွႆတေးမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မွၵ်ႈ 10 လုၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၼႅတ်ႈႁပ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ။

မၢၼ်ႈၸေႊလၢၼ်ႉ
Photo by – SHAN/ ပၢႆႉမၢၼ်ႈၸေႊလၢၼ်ႉ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈ ၵႂႃႇၸူး တၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းလွႆၶဝ်ယူႇ တၢင်းလွႆတေးမိူင်းလႄႈ ၵွင်းလိၼ်လႅင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေမီး 7-8 လုၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်မၢၵ်ႇလူင်လၢႆ လၢႆၶႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းလွႆတႄႉ ပႆႇႁၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇသင်ၶႃး။ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽႂ်မၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸဵမ်ၸဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈ ၼႆႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမူတ်း ယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၸေႊလၢၼ်ႉလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉ တိုၵ်ႉပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် လႆႈ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ တီႈၸလွပ်ႈ ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းႁွင်ႇၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းပၢႆသေ ၸင်ႇတိုၵ်ႉႁႃၶၢႆႉမႃးႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်း။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပေႃးယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေ ၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉ လုၵ်ႈၽႂ်မၼ်း ပွၵ်ႈႁိူၼ်းမူတ်းၶႃႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈသေ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (အဆောင်) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ 2-3 လင်ၵေႃႈ ပိၵ်ႉမူတ်းၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးၶိုၼ်းထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 25/9/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉလႄႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 2 လင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ထႅင်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းမၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ လူႉၵွႆၸွမ်း 2 လင် ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 4 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ၽူႈယိင်း 3 ၵေႃႉလႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇ 1 တူၼ်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမူတ်း 41 ပွၵ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်း 500 ပွင်ႇၼၼ်ႉ ပွႆႇသႂ်ႇတီႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းတဢၢင်း 3 ပွၵ်ႈ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း